Kodi

Tất cả mọi người
273.511
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

Kodi® media center is an award-winning free and open source cross-platform software media player and entertainment hub for digital media for HTPCs (Home theater PCs). It uses a 10-foot user interface designed to be a media player for the living-room, using a remote control as the primary input device. Its graphical user interface (GUI) allows the user to easily browse and view videos, photos, podcasts, and music from a harddrive, optical disc, local network, and the internet using only a few buttons.IMPORTANT:
The official Kodi version does not contain any content what so ever. This means that you should provide your own content from a local or remote storage location, DVD, Blu-Ray or any other media carrier that you own. Additionally Kodi allows you to install third-party plugins that may provide access to content that is freely available on the official content provider website. Any other means of watching illegal content which would otherwise be paid for is not endorsed or approved by Team Kodi.


Estuary is the new standard skin and is designed to be fast and user friendly.
With the skin Estouchy, Kodi has now been enhanced to better work with larger 5" or up phones and tablets. Kodi is not designed or recommended for use with smaller phones.Disclaimer:
- Kodi does not supply or include any media or content.
- Users must provide their own content or install one of the third party plug-ins
- Kodi has no affiliation with any third-part plug-in or add-on provider what so ever.
- We do not endorse the streaming of copyright protected material without permission of the copyright holder.
- In order to upgrade from a previous version you must have installed an official released version by Team Kodi. Any other version may cause failure to upgrade.

License and development:
Kodi® is a trademark of the XBMC Foundation. For further details you can visit http://kodi.wiki/view/Official:Trademark_Policy


Kodi® is fully Open-Source and released under the GPLv2.0+ license. It includes many third-party libraries which use compatible licenses. Due to the inclusion of some GPLv3.0 libraries the entire application becomes GPLv3.0 as binary.
Should you wish to help on future development you can do so by visiting our forum for further questions.

Kodi® trung tâm truyền thông là miễn phí và mã nguồn mở đa nền tảng phần mềm nghe nhạc và giải trí trung tâm trao giải thưởng cho phương tiện truyền thông kỹ thuật số cho HTPC (Home PC nhà hát). Nó sử dụng một giao diện người dùng 10 chân được thiết kế để trở thành cầu thủ phương tiện truyền thông cho phòng khách, sử dụng điều khiển từ xa như là thiết bị đầu vào tiểu học. giao diện người dùng đồ họa của nó (GUI) cho phép người dùng dễ dàng duyệt và xem video, hình ảnh, podcast, và âm nhạc từ một đĩa cứng, đĩa quang, mạng nội bộ, và internet chỉ sử dụng một vài nút.Lưu ý:
Các Kodi phiên bản chính thức không chứa bất kỳ nội dung gì vậy bao giờ. Điều này có nghĩa rằng bạn nên cung cấp nội dung của riêng bạn từ một vị trí lưu trữ địa phương hoặc từ xa, DVD, Blu-Ray hay bất cứ hãng truyền thông khác mà bạn sở hữu. Ngoài ra Kodi cho phép bạn cài đặt các plugin của bên thứ ba mà có thể cung cấp quyền truy cập vào nội dung đó là tự do có sẵn trên trang web của nhà cung cấp nội dung chính thức. Bất kỳ phương tiện khác xem nội dung bất hợp pháp nếu không sẽ được trả tiền cho không được xác nhận hoặc phê chuẩn bởi đội Kodi.

  
Cửa sông là da tiêu chuẩn mới và được thiết kế để được nhanh chóng và thân thiện.
Với da Estouchy , Kodi bây giờ đã được tăng cường để làm việc tốt hơn với lớn hơn 5 "hoặc lên điện thoại và máy tính bảng. Kodi không được thiết kế hoặc đề nghị để sử dụng với điện thoại nhỏ hơn.Disclaimer:
- Kodi không cung cấp hoặc bao gồm bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc nội dung.
- Người sử dụng phải cung cấp nội dung của mình hoặc cài đặt một trong các bên thứ ba plug-ins
- Kodi không có liên kết với bất kỳ phần thứ ba plug-in hay add-on cung cấp những gì vậy bao giờ.
- Chúng tôi làm không chứng thực trực tuyến của vật liệu bảo vệ bản quyền mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
- Để nâng cấp từ một phiên bản trước đó bạn phải cài đặt một phiên bản chính thức được phát hành bởi đội Kodi. Bất kỳ phiên bản khác có thể gây ra sự thất bại để nâng cấp.

License và phát triển:
Kodi® là một thương hiệu của XBMC Foundation. Để biết thêm chi tiết bạn có thể truy cập http://kodi.wiki/view/Official:Trademark_Policy


Kodi® là hoàn toàn mã nguồn mở và phát hành theo giấy phép GPLv2.0 +. Nó bao gồm nhiều thư viện của bên thứ ba mà sử dụng giấy phép tương thích. Do sự bao gồm của một số thư viện GPLv3.0 toàn bộ ứng dụng trở nên GPLv3.0 như nhị phân.
Nếu bạn muốn giúp đỡ về sự phát triển trong tương lai bạn có thể làm như vậy bằng cách truy cập diễn đàn của chúng tôi cho các câu hỏi tiếp theo.

Đọc thêm
Thu gọn
4,2
Tổng 273.511
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

This is the release of 18.5 "Leia"
For more information visit our website https://kodi.tv
Feel free to make a donation while you are there.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
26 tháng 11, 2019
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
18.5
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
XBMC Foundation
©2020 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.