WAPRO Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

System Mobilna firma WAPRO Mobile to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorstw posiadających przedstawicieli handlowych w terenie. Doskonale sprawdza się również w automatyzacji obiegu dokumentów podczas pracy kierowców, magazynierów oraz punktów sprzedaży detalicznej, oddalonych od lokalizacji centralnej. Stanowi doskonałe narzędzie dla osób zarządzających, umożliwiając lepszy nadzór nad pracownikami. Zapewnia zdalny, szybki dostęp do informacji, przyspiesza i ułatwia pracę.

Aplikacja mobilna występuje w wersji na urządzenia typu smartfon lub tablet wyposażone w system Android. Aplikacja do pobrania ze sklepu play.google zawiera demonstracyjną bazę danych. Istnieje możliwość zmiany aplikacji w tryb pełnej aktywności umożliwiającej replikację danych – zasilenie bazy danymi z systemu centralnego WAPRO ERP. Do pracy w pełnej aktywacji niezbędne są programy WAPRO Mag Biznes oraz WAPRO Mobile Konsola zarządzająca.


Przykładowe funkcjonalności:
• Pełna oferta towarów i usług
• Bieżące stany magazynowe
• Aktualne cenniki - ceny dedykowane dla grup kontrahentów
• Pełne dane o kontrahentach wraz z kontaktami
• Wystawianie zamówień (Pre-selling)
• Sprzedaż (Van-selling) - wystawianie faktury, paragonu
• Planowanie sprzedaży - targetowanie
• Narzędzia merchandisingu – tworzenie i obsługa ankiet wraz ze zdjęciem
• Obsługa paragonów fiskalnych i możliwość wydruków fiskalnych
• Wydruki przez WIFI, Bluetooth lub w chmurze
• Dokumenty magazynowe WZ, MW, RW, PW
• Skanowanie kodów kreskowych
• Obserwacja statusu realizacji zamówienia
• Dokumenty finansowe - prowadzenie kasy
• Kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów
• Windykacja należności
• Konsola zarządzająca, pozwalająca na kontrolę pracy przedstawicieli handlowych
• Kontrola floty samochodowej - rejestracja liczników
• Pełna kontrola pracy handlowca, trasówki, kilometrówki, przegląd wizyt
• Geolokalizacja – rejestrowanie miejsca wykonania wizyty lub przebytej trasy, jak również optymalizacja planowanych tras za pośrednictwem konsoli zarządzającej


Zalety i korzyści:
• Natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji bez potrzeby komunikowania się z firmą
• Znaczące skrócenie czasu obsługi zamówienia - zamówienie po zarejestrowaniu od razu może zostać przesłane do firmy
• Wyeliminowanie papierowego bałaganu i możliwości pomyłek - wszystko odbywa się w sposób elektroniczny
• Redukcja kosztów - nikt nie musi odbierać telefonów i faksów oraz powtórnie rejestrować dokumentów do systemu w firmie. Dokument po wprowadzeniu przez handlowca lub sprzedawcę w terenie automatycznie trafia do systemu w centrali.
• Efektywniejsze wykorzystanie handlowców w terenie - informacje o zaległościach czy obrotach pozwalają na jednoczesną sprzedaż, windykację należności, negocjacje, itd.
• Możliwość obsługi większej ilości kontrahentów - warsztat pracy jest w kieszeni i nie zależymy od innych pracowników w centrali
• Większa kontrola nad pracownikami mobilnymi, przedstawicielami handlowymi, dzięki zastosowaniu Konsoli zarządzającej


Oprogramowanie zawiera licencję bezterminową z nieograniczonym dostępem do wsparcia serwisowego oraz linii hot-line w ramach posiadania aktualnej wersji programu. WAPRO ERP w aktualnej wersji umożliwia bezpłatne korzystanie z Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK, WAPRO RODO, Analiz Mobilnych iBusiness, Biura Rachunkowego on-line, jak również wielu usług subskrypcyjnych wbudowanych w system WAPRO Mag (m.in. wysyłanie sms, kontrola czynnego podatnika, import kontrahenta z GUS, weryfikacja wiarygodności i wiele innych).


Więcej informacji na stronie http://wapro.pl/mobile
The WAPRO Mobile Mobile System is a solution for companies with sales representatives in the field. It is also perfectly suited for the automation of the document flow during the work of drivers, warehousemen and retail outlets, away from the central location. It is an excellent tool for managers, enabling better supervision of employees. It provides remote, quick access to information, speeds up and facilitates work.

The mobile application is available in the version for smartphone or tablet devices equipped with the Android system. The application to download from the play.google store contains a demo database. It is possible to change the application into a full activity mode enabling data replication - supplying the database with data from the WAPRO ERP central system. WAPRO Mag Biznes and WAPRO Mobile WAPRO Mobile are necessary for full activation.


Examples of functionalities:
• Full offer of goods and services
• Current inventory
• Current price lists - prices dedicated to groups of contractors
• Complete data about contractors with contacts
• Placing orders (Pre-selling)
• Sales (Van-selling) - issuing invoices, receipts
• Sales planning - targeting
• Merchandising tools - creating and handling surveys with a photo
• Support for fiscal receipts and the possibility of fiscal printouts
• Prints over WIFI, Bluetooth or in the cloud
• Warehouse documents WZ, MW, RW, PW
• Barcode scanning
• Observation of the status of the contract
• Financial documents - keeping the cash register
• Control of contractors' arrears with details of outstanding, unaccounted documents
• Debt collection
• A management console that allows you to control the work of sales representatives
• Car fleet control - registration of counters
• Full control of the trader's work, routes, kilometers, inspection of visits
• Geolocation - registering the place of the visit or the route traveled, as well as optimization of the planned routes via the management console


Advantages and benefits:
• Instant access to all information without having to communicate with the company
• Significant reduction of order processing time - orders can be sent to the company immediately after registration
• Eliminating paper clutter and possible mistakes - everything is done electronically
• Cost reduction - no one has to answer phones and fax machines and re-register documents to the system in the company. The document, after being entered by a trader or seller in the field, is automatically sent to the system at the head office.
• More effective use of sales representatives in the field - information on arrears or turnover allows simultaneous sale, debt collection, negotiations, etc.
• Ability to support a larger number of contractors - the workshop is in your pocket and we do not depend on other employees at the headquarters
• Greater control over mobile employees and sales representatives thanks to the use of the Management Console


The software includes an indefinite license with unlimited access to service support and hot-line as part of having the current version of the program. WAPRO ERP in its current version enables free use of the WAPRO JPK Single Control File, WAPRO RODO, Mobile Analysis iBusiness, Online Accounting Office as well as many subscription services built into the WAPRO Mag system (including text messaging, active taxpayer control, import of a contractor from the CSO, credibility verification and many others).


More information at http://wapro.pl/mobile
Read more
Collapse
4.0
90 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

• Dodano wydruki dokumentów PW / RW
• Dodano obsługę drukarek Extech
• Optymalizacja obliczania targetów
• Dodano możliwość wydruku uwag na dokumentach KP
• Dodano obsługę statusów zadań CRM
• Poprawiono wyświetlanie stanów magazynowych na dokumentach w przypadku występowania innej jednostki sprzedaży oraz wiele innych usprawnień
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 11, 2019
Size
15M
Installs
5,000+
Current Version
8.40.2.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
Permissions
Offered By
Asseco BS
Developer
Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie ul. Adama Branickiego 13‎ 02-972 Warszawa
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.