geoGPS

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Aplikacja mobilna przeznaczona do wyszukiwania i wyznaczania w terenie granice działek na podstawie ich numerów lub lokalizacji użytkownika.

Aplikacja korzysta z OFICJALNYCH DANYCH GEOMETRYCZNYCH dla działek udostępnianych zgodnie z USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163) przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Podając wyłącznie numer działki lub wskazując na mapie palcem miejsce :
- pobierzesz oficjalne dane o współrzędnych punktów granicznych,
- poznasz powierzchnię działki w rejestrze,
- obliczysz powierzchnię matematyczną,
- wygenerujesz szkic działki na tle mapy
- poznasz przeznaczenie działki w MPZP
- pobierzesz uchwałę o MPZP

Aplikacja pozwala na pomiary i tyczenia punktów w polskich układach odniesień.

GeoGPS obsługuje następujące układy współrzędnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych :
- XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( dla mapy zasadniczej i mapa ewidencyjnej (kataster) )
- XY w PUWG 1992 południk 19 ( dla mapy topograficznej)
- XY w PUWG 1965 , strefy (1-5)
- XY w UTM
- H w układach wysokości Kronsztad i Amsterdam (PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007)

Aplikacja mobilna zintegrowana z prywatną chmurą, dostępną również poprzez panel www oferuje następujące funkcjonalności:
- pomiar współrzędnych z wykorzystaniem wbudowanego modułu GPS lub zewnętrznego odbiornika GNSS
- kilka metod tyczenia
- dokumentowanie obiektów mierzonych zdjęciem lub szkicem
- pobieranie danych o działkach
- prezentacja danych katastralnych na tle map satelitarnych
- pobieranie rzędnych z NMT GUGIK
- wymiana danych pomiędzy użytkownikami mobilnymi i poprzez www
- zarządzanie pracą, zdalne zlecenia
- import/eksport plik KML
- import/eksport plik TXT

Więcej na www.geogps.eu

W sklepie Google Play dostępna jest bezpłatna wersja 7 dniowa.
Updated on
Sep 30, 2021

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
Data is encrypted in transit
You can request that data be deleted

What's new

Poprawki, aktualizacje.