Nawigacja i mapy NaviExpert

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

W Nawigacji NaviExpert możesz podróżować z darmowym głosem Wiedźmina Geralta w prezencie od HTC i CD Projekt Red. Znajdziesz go w menu Narzędzia - Głosy.

Nawigacja samochodowa NaviExpert, dzięki aktualizowanym na bieżąco mapom, zaprowadzi Cię zawsze do celu. Wyznaczanie trasy zajmuje chwilę, a dzięki zaawansowanym technologiom w trakcie jazdy ominiesz korki i unikniesz mandatu otrzymując ostrzeżenia CB o fotoradarach czy kontrolach policji, a także dowiesz się, jakie ograniczenia prędkości obowiązują na Twojej trasie.

Wypróbuj aplikację przez 14 dni za darmo!

Co wyróżnia Nawigację NaviExpert?
• zaawansowane algorytmy omijające korki, dzięki którym zdobywasz czas,
• porównanie tras alternatywnych na mapie,
• planowanie tras wielopunktowych i możliwość optymalizacji kolejności odwiedzanych punktów, dzięki funkcji Komiwojażera,
• darmowa mapa Polski, aktualizowana online o nowe inwestycje drogowe i remonty,
• informacja o strefach i płacenie za parking w płatnej strefie parkowania,
• ostrzeżenia CB zgłaszane przez użytkowników NaviExpert i Ryśka o fotoradarach, kontrolach policji, wypadkach czy niebezpiecznych miejscach,
• informacja kto zgłosił ostrzeżenie CB, ile osób je potwierdziło i jakie jest ograniczenie prędkości
• 5 godzin darmowego abonamentu za każdą godzinę przejechaną z włączoną aplikacją,
• darmowa funkcja HUD,
• bogata baza użytecznych miejsc - ponad 400 000 punktów POI,
• tryb nawigacji pieszej i środkami komunikacji miejskiej,
• mapa Europy, umożliwiająca nawigację po 30 krajach*

Jak skorzystać?

1. Zainstaluj aplikację i przetestuj ją przez 14 dni za darmo ciesząc się podróżowaniem po Polsce bez korków i mandatów.

2. Wybierz odpowiadającą Ci usługę nawigacji w sklepie w aplikacji.

3. Pamiętaj, że nie mając aktywnej usługi nawigacji, możesz nadal za darmo przeglądać mapę z danymi o ruchu drogowym, a także masz dostęp do ostrzeżeń CB, informacji o płatnych strefach parkowania i bazy użytecznych miejsc.

4. Podróżuj z NaviExpert i za każdą godzinę przejechaną z włączoną aplikacją odbieraj 5 dodatkowych godzin extra abonamentu w ramach programu „Przedłuż sobie”. Sprawdź szczegóły na http://bit.ly/PrzedluzSobieNE

To co? W drogę!

Ważne informacje:

Płatności za parkingi
Wjeżdżając do strefy parkowania na mapie pojawi się ikona płatnego parkingu. Po kliknięciu w nią NaviExpert wywoła aplikację SkyCash, przy użyciu której realizowana jest płatność. Jeśli nie masz jej jeszcze w swoim telefonie, pobierz ją z Google Play oraz zasil swoje konto SkyCash środkami. Pamiętaj! Płacąc za parking z NaviExpert, powinieneś oznaczyć swój samochód identyfikatorem z napisem: mobiParking. Możesz go pobrać stąd: http://skycash.com/files/identyfikatormobiparking.pdf lub po prostu napisać na kartce: mobiParking. Kartkę/naklejkę należy umieścić dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.

Dane o ruchu drogowym
*Informacje o ruchu drogowym (traffic), remonty oraz ostrzeżenia CB m.in. o fotoradarach i kontrolach drogowych są wykorzystywane tylko podczas nawigowania na terenie Polski. Usługa dla Europy umożliwiająca nawigację po 30 krajach*: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.
In the Navigation NaviExpert you can travel with free voice Witcher Geralt as a gift from HTC and CD Projekt Red. You will find it in the Tools menu - Voices.

NaviExpert car navigation through maps updated on a regular basis, always bring you to your destination. Routing takes a while, and thanks to advanced technologies while driving and avoid traffic jams omit the mandate of the CB to give warning of speed camera or police checks, and you will find out what the speed limits on your route.
 
Try the app for 14 days for free!
 
What distinguishes Navigation NaviExpert?
• Advanced algorithms to bypass traffic jams, by which time gain,
• comparison of alternative routes on a map,
• multipoint route planning and the ability to optimize the order of visited points, thanks to the salesman,
• Polish free map, updated online on the new road investments and renovations,
• Information on zones and paying for parking in the paid parking zone,
• CB warning reported by users and NaviExpert Rysiek speed camera, controls the police, accidents or dangerous places,
• who reported the information CB warning, it confirmed how many people and what is the speed limit
• 5 hours of free subscription for every hour of the driven-enabled application,
• Free function HUD
• rich database of useful sites - more than 400 000 POIs,
• mode, pedestrian navigation, and public transport,
• map of Europe, allowing navigation through 30 countries *
 
How to use?
 
1. Install the application and test it for 14 days free enjoying traveling around Poland without traffic jams and mandates.

2. Choose the navigation service in the in-app store.

3. Remember that you do not have an active navigation services, you can still view the free map data traffic, as well as have access to the CB warnings, information about paid parking zones and base of Interest.
 
4. Travel with NaviExpert and for every hour of the driven-enabled application, receive an additional 5 hours of extra subscription under the "Extend yourself." Check the details on http://bit.ly/PrzedluzSobieNE
 
What? Let's go!
 
Important information:

Payment for parking
Entering the parking zone on the map icon appears on a paid parking lot. After clicking on it NaviExpert SkyCash cause the application using the payment is realized. If you do not have it yet on your phone, download it from Google Play and Enrich your account SkyCash means. Remember! Paying for parking with NaviExpert, you should mark your car identifier with the inscription: mobiParking. You can download it from here: http://skycash.com/files/identyfikatormobiparking.pdf or simply write on paper: mobiParking. Card / sticker should be placed lower corner of the windshield of the vehicle.

Data traffic
* Traffic Information (traffic), repair and warnings, among others CB speed cameras and road checks are only used when navigating on Polish territory. Service for Europe which can perform navigation in 30 countries *: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Netherlands, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Germany, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Hungary, Italy.
Read more
4.3
12,531 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Poprawki błędów i optymalizacje:
- korekta uciekającej strzałki pozycji GPS
- przywrócenie poprawnej obsługi komunikatu "potem"
i inne.
Read more

Additional Information

Updated
October 10, 2018
Size
Varies with device
Installs
1,000,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Telematics Technologies Sp. z o.o.
Developer
Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, Polska
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.