10 tn+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

TravelVu är ett nytt sätt att samla in data för resvaneundersökningar som bygger på att man genom mobiltelefonens GPS följer en persons rörelser. Detta gör det möjligt att få fram helt ny typ av data och bättre precision kring resvanor.

Med TravelVu kan du som användare följa dina resor och aktiviteter under dagen. Du får en sammanställning av dina resor under dagen och hur långt du rest med olika färdmedel per dag/vecka/månad. Appen finns på svenska, norska, danska, engelska, tyska, franska och italienska.

För att använda appen behöver du ha inbjudan till en undersökning att delta i.

Har du t.ex. en Samsung eller Huawei så behöver du ändra systeminställningar så att TravelVu får lov att köra i bakgrunden annars försämras kvalitén på insamlade resor och aktiviteter. Läs mer på vår supportsida: https://support.travelvu.app

Då appen använder telefonens GPS i bakgrunden när du rör dig så påverkar det batterianvändningen. Appen använder accelerometern för att spara batteri medans du är kvar på samma plats.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
Uppdaterades den
5 okt. 2023

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Den här appen kan dela data av följande typ med tredje part
Plats
Den här appen kan samla in data av följande typ
Plats, Personliga uppgifter och 4 till
Data krypteras när den skickas
Det går inte att radera datan

Nyheter

FIxat att ikonen för laddhybrid inte syntes då den var av samma färg som bakgrunden.