Kalendarz PL

Everyone
891
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Brakuje Ci polskiego kalendarza w telefonie lub tablecie?
Chcesz więdzieć kiedy będzie następne święto?
A może sprawdzić kiedy wolne mają dzieci albo czyje są imieniny?
Potrzebujesz przypomnienia o ważnych wydarzeniach prywatnych lub służbowych?

Jeśli tak, nasza aplikacja "Kalendarz PL"jest dla Ciebie.
W kalendarzu możesz przesuwać palcem w lewo lub w prawo. Opisy i daty świąt można znaleźć w kalendarzu albo wyświetlić ich szczegóły w konkretnym dniu.

Nowe wydarzenia można wprowadzać łatwo i szybko wpisując podstawowe informacje.
Bez znaczenia czy to rocznica ślubu, świętowanie czy spotkanie - Kalendarz PL informuje Cię w przejrzysty sposób.

Kalendarz PL przypomni Ci też o imieninach w rodzinie. Zadzwoń do nich bezpośrednio z aplikacji i spraw, że będą szczęśliwi.
Funkcję przypominania można precyzyjnie ustawić w menu Ustawienia.

Kalendarz pokazuje także fazy księżyca.

Kalendarz PL. Twoje wydarzenia, polskie święta, imieniny i szkolne ferie zawsze pod ręką.


Porady, jak wprowadzać wydarzenia:

1. Datę wydarzenia można wprowadzić na kilka sposóbów. Wybierz ten, który pasuje Ci najbardziej:
- Naciśnij plus na górnym pasku.
- Szczegółowy widok po pojedyńczym dotknięciu przycisku aplikacji
- Długo trzymaj palec na konkretnym dniu w kalendarzu

2. Nie musisz wprowadzać końca wydarzenia jeśi jeszcze go nie znasz – może pozostać taki sam, jak początek.
W takim przypadku pokaże się tylko czas rozpoczęcia, na przykład: 8:00 lekarz.

3. Jeśli zmieni się data wydarzenia, przesuń je na początek. Automatycznie przeniosą się też czas zakończenia i powiadomienie.

4. Użytkownicy telefonów Huawei:
Aby otrzymywać powiadomienia z PL, należy dodać go do chronionych aplikacji w ustawieniach telefonu.

5. Wybór podstawowego kalendarza:
Jeśli masz też zainstalowany Kalendarz SK lub Kalendarz CZ przynajmniej w wersji 3.1.0, możesz wybrać, który kalendarz będzie wysyłał powiadomienia.


Uwaga:
Polski kalendarz z imionami, świętami i wolnym w szkole jest darmowy.
Wszystkie daty będą darmowe przez rok, po zainstalowaniu uaktualnionej wersji tych aplikacji.
Ważność dat świąt obecnej wersji to koniec 2019 roku.
Ważność wakacji to koniec roku szkolnego 2017/2018.

Application "Kalendarz PL" (Polish calendar with public holidays, name days and school vacation) in Polish language only.
Photos in screenshots are used under CC BY-SA 2.0 and CC BY 2.0 license.
Source:
Gordon Correll/gdcgraphics (https://www.flickr.com/people/14277183@N05)
Pulicciano (http://www.flickr.com/people/26377221@N06)

Aplikacja zawiera reklamy.
Are you missing the Polish calendar on your phone or tablet?
You want to know when is the next holiday?
Or check free when they have children or whose name-is?
You need a reminder about important events or private business?

If so, our application The "Calendar E" is for you.
In the calendar you can slide your finger left or right. The names and dates of public holidays can be found in the calendar, or view their details on a specific date.

New events can be entered quickly and easily by entering basic information.
No matter whether it's a wedding anniversary, a celebration or a meeting - Calendar EN you informed in a transparent manner.

CALENDAR PL also remind you of birthdays in the family. Call them directly from the application and issues that will be happy.
Reminder function can be precisely set in the Settings menu.

The calendar shows the phases of the moon.

EN calendar. Your events, Polish holidays, name days and school holidays always at hand.


Advice on how to enter events:

1. The date of the event can be made in several ways. Choose the one that suits you best:
- Press the plus on the top bar.
- Detailed view of the single touch of a button application
- Long hold your finger on a specific day in the calendar

2. You do not have to enter the end of the event if the earth does not know it yet - can remain the same as the beginning.
In such a case will only start time, for example 8:00 physician.

3. If you change the date of the event, move it to the beginning. Automatically move to the end of a time and a notification.

4. Users Huawei:
To receive notification of the UK, you must add it to the protected applications in the phone settings.

5. Selection of the primary calendar:
If you have also installed Kalendarz SK CZ or the Calendar at least version 3.1.0, you can choose which calendar will be sent a notification.


Warning:
Polish calendar with names, free holidays and the school is free.
All dates will be free for a year, after installing the updated version of those applications.
Validity dates of the holidays is the current version of the end of 2019 years.
The validity of the holiday was the end of the school year 2017/2018.

Application "Calendar E" (the Polish calendar with public holidays, name days and school vacation) in Polish language only.
Photos in the screenshots are used under CC BY-SA 2.0 and CC BY 2.0 license.
Source:
Gordon Correll / gdcgraphics (https://www.flickr.com/people/14277183@N05)
Pulicciano (http://www.flickr.com/people/26377221@N06)

The application contains advertising.
Read more
3.8
891 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dni wolne od pracy w Polsce do końca 2020 roku.
Ważność ferii szkolnych: koniec roku szkolnego 2018/2019.
Read more

Additional Information

Updated
August 7, 2018
Size
2.0M
Installs
100,000+
Current Version
3.1.5
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Alteris
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.