Kalendár SK

Everyone
1,388
Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Chýba Vám na telefóne alebo tablete slovenský kalendár?
Chcete zistiť kedy je najbližší štátny sviatok?
Pozrieť si termíny školských prázdnin alebo kto bude mať tento týždeň meniny?
Potrebujete pripomenúť Vašu dôležitú súkromnú alebo pracovnú udalosť?

V tom prípade je tu pre Vás naša aplikácia "Kalendár SK".
V kalendári si môžete listovať posúvaním prstom doľava alebo doprava. Popis a termíny štátnych sviatkov a školských prázdnin nájdete pod kalendárom alebo sa Vám zobrazia v detailnom náhľade jednotlivého dňa.

Novú udalosť môžete zadať pohodlne a rýchlo, stačí vyplniť len tie najzákladnejšie údaje o Vašom termíne.
Či ide o výročie svatby, oslavu alebo poradu - Kalendár SK Vás na ne upozorní prehľadným spôsobom.

Kalendár SK Vám tiež pripomenie meniny Vašich blízkych. Zavolajte im priamo z aplikácie a urobte im radosť.
Funkciu pripomínania je možné detailne nastaviť v menu Nastavenia.

Na plochu si môžete umiestniť malý alebo veľký widget so zobrazením aktuálneho dátumu a dnešných menín.
Widget Vám tiež pripomenie v kalendári naplánovanú udalosť a upozorní Vás na meniny Vašich priateľov.

Kalendár zobrazuje aj fázy mesiaca.

Kalendár SK. Vaše termíny, slovenské sviatky, meniny i školské prázdniny vždy poruke.


Tipy pre zadávanie udalostí:

1. Termín Vašej udalosti môžete zadať viacerými spôsobmi, vyberte si, ktorý Vám najviac vyhovuje:
- ťuknutím na plus na hornej lište,
- v detailnom náhľade jednotlivého dňa ťuknite na tlačítko Pridať
- alebo podržte dlhšie prst na konkrétnom dni v kalendári

2. Nemusíte zadávať čas ukončenia udalosti, ak ho neviete - môže jednoducho ostať rovnaký ako čas začiatku.
V tom prípade sa bude zobrazovať pri udalosti iba počiatočný čas - napríklad "8:00 Lekár".

3. Ak sa termín Vašej udalosti zmenil, stačí posunúť jej začiatok. Čas ukončenia aj čas upozornenia sa posunú automaticky.

4. Výber hlavného kalendára:
Ak máte na Vašom zariadení súčasne nainštalovaný aj Kalendář CZ alebo Kalendarz PL vo verzii aspoň 3.1.0,
môžete si vybrať, ktorý z kalendárov Vám bude posielať upozornenia na udalosti.

5. Pre používateľov zariadení značky Huawei, Honor a Xiaomi:
Aby Vám Kalendár SK mohol posielať upozornenia a takisto pre správne fungovanie widgetu je potrebné v nastaveniach telefónu zakázať šetriču batérie vypínať aplikácie bežiace na pozadí.


Poznámky:
Application "Kalendar SK" (Slovak calendar with public holidays, name days and school vacation) in Slovak language only.

Photos in screenshots are used under CC BY-SA 2.0 and CC BY 2.0 license.
Source:
Gordon Correll/gdcgraphics (https://www.flickr.com/people/14277183@N05)
Pulicciano (http://www.flickr.com/people/26377221@N06)

Slovenský kalendár s menami, štátnymi sviatkami a prázdninami je zadarmo.
Všetky tieto údaje budú pre ďalšie roky bezplatne aktualizované pri inštalácii nasledujúcich verzií aplikácie.
Platnosť údajov o štátnych sviatkoch a školských prázdninách v aktuálnej verzii kalendára je do konca roku 2019.

Aplikácia zobrazuje reklamu.
Missing you on your phone or tablet Slovak Calendar work?
To find out when the next public holiday?
Look at the dates of school holidays or who will be name-day of the week?
Be borne in mind your important private or professional event?

In this case, it is here for you our application "Calendar E".
In the calendar you can scroll by sliding your finger left or right. Description and terms of public holidays and school holidays can be found under the calendar and will be displayed in the detail view of a single day.

New Event can enter easily and quickly enough to fill only the most basic information about your date.
Whether it is a wedding anniversary celebration or meeting - Calendar SK warns you in a transparent manner.

Kalendár SK will also remind your family name days. Call them directly from the app and make them happy.
Feature reminders can be set in detail in the Settings menu.

Wallpapers you can place a small or large widget to display the current date and today's minorities.
Widget will also remind the calendar scheduled event and announce the name days of your friends.

Calendar displays the phases of the moon.

Kalendár SK. Your terms Slovak holidays, name days and school holidays at hand.


Tips for entering events:

1. The term of your event, you can enter several ways, choose which suits you best:
- tap plus the top bar,
- Detailed view of a single tap on the Add button
- or hold your finger longer on a particular day in the calendar

2. You do not need to enter time events if you do not know - can easily remain the same as the start time.
In this case, it will appear at the event start time only - for example, "8:00 Doctor".

3. If your event dates changed, just push the start. Time and alarm time are shifted automatically.

4. Choosing your primary calendar:
If you have on your device at the same time also installed Calendar Calendar PL CZ or at least version 3.1.0.
You can choose which calendars will send event notifications.

5. For user equipment brands Huawei, Xiaomi and Honor:
To get Calendar SK can send notifications as well as for proper functioning of the widget is required in phone settings to disable battery saver off applications running in the background.


notes:
Application "Calendar E" (Slovak calendar with Public Holidays, name days and school vacation) in Slovak language only.

Photos in screenshots are used under CC BY-SA 2.0 and CC BY 2.0 license.
Source:
Gordon Correll / gdcgraphics (https://www.flickr.com/people/14277183@N05)
Pulicciano (http://www.flickr.com/people/26377221@N06)

Slovak calendar with names, public holidays and holidays is free.
All these data will be for the next years free when you install the updated versions of these applications.
Validity of the data on public holidays and school holidays in the current version of the calendar is the end of 2019.

The application displays advertising.
Read more
4.2
1,388 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Drobné vylepšenia a opravy chýb.
Read more

Additional Information

Updated
June 22, 2018
Size
2.3M
Installs
100,000+
Current Version
3.5.6
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Alteris
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.