Skialp Túry - Žiarska dolina

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Aplikácia SKIALP TÚRY slúži ako pomôcka pri orientácii v teréne a ako výstraha pred možným uvoľnením lavíny.

Zobrazenia vychádzajú z popisu túr podľa publikácie S. Klaučo: Výber lyžiarskych a skialpinistických túr, ktorú vydal HIK. o.z., Vysoké Tatry v r. 2017 a z konzultácii s inštruktorom skialpinizmu S. Melekom.

Hlavnou funkciou aplikácie je kontrola polohy užívateľa v teréne pomocou funkcie GPS. V prípade vybočenia užívateľa z odporúčanej trasovej zóny, aplikácia ho upozorní zvukovým signálom. Užívateľ si tak môže skontrolovať svoju polohu a vrátiť sa späť a pokračovať v odporúčanom smere výstupu, resp. zjazdu.

Kontrolu polohy si užívateľ spustí alebo zastaví, po zobrazení túry tlačítkom vpravo dole. V prípade vybočenia z odporúčaného okolia výstupovej/lyžiarskej trasy sa ozve zvukový signál. Signál sa bude ozývať pokiaľ sa užívateľ nevráti do odporúčaného okolia výstupovej/lyžiarskej trasy. Táto funkcia aplikácie umožní orientáciu najmä pri sťaženej viditeľnosti.

V mapách sú znázornené časti trasových zón s rôznym sklonom, ktorých význam pre uvoľnenie lavíny užívateľom je závislý na vyhlásenom stupni lavínového nebezpečenstva. Sklon sklznej vrstvy lavíny sa však z dôvodu rozmanitosti ukladania snehu môže lokálne odlišovať od sklonu svahu uvedeného v aplikácii, ktorý bol určený na základe štátneho mapového diela - rastrového ekvivalentu základnej mapy 1:10 000. Preto ide len o upozornenie na možné nebezpečenstvo v danom mieste výstupu alebo zostupu.

Pohyb vo vysokohorskom teréne je nebezpečný a vznik lavíny či iné prírodné javy z titulu vyššej moci môžu spôsobiť zranenie alebo smrť aj na iných miestach počas uskutočňovanej túry!

Cieľom zobrazenia sklonov svahu je, aby si užívateľ uvedomil, že počas túry bude prechádzať cez lavínový terén so zvýšenou pravdepodobnosťou uvoľnenia lavíny a aby sa takejto túry radšej vzdal a do nebezpečných miest nevstupoval. Užívateľ je pri zadávaní vyhláseného lavínového stupňa upozornený na skutočnosť, že jeho trasa môže byť ohrozená aj samovoľnými lavínami z okolitých svahov.

Aplikácia okrem podkladovej mapy zobrazuje:

1. Polohu a prejdenú trasu užívateľa.
2. Trasovú líniu - je to trasa - smer najčastejšie používaného výstupu alebo zostupu na konkrétnej túre. Skutočná stopa v teréne sa od tejto línie spravidla odlišuje.
3. Trasovú zónu - je to najčastejšie lyžované okolie trasovej línie, resp. jej okolie najčastejšie využívané pri výstupe obrátkami výstupovej stopy.
4. Časti svahov podľa strmosti terénu a jeho významu pre uvoľnenie lavíny v závislosti na vyhlásenom stupni lavínového nebezpečenstva.

Užívateľom aplikácie prajeme veľa krásnych zážitkov na skialpinistických túrach v Žiarskej doline.
The SKIALP HOURS application serves as an aid in terrain orientation and as a warning against possible avalanche loosening.

The views are based on the description of the hikes by S. Klaučo: HIK's Selection of Skiing and Skiing Tours. o.z., Vysoké Tatry v r. 2017 and from consultation with ski mountaineering instructor S. Melek.

The main function of the application is to check the location of the user in the field using the GPS function. If the user leaves the recommended route zone, the application will alert him by a beep. The user can then check his position and go back and continue in the recommended exit direction, respectively. Congress.

The user starts or stops the position check when the tour is displayed using the button on the bottom right. In the event of a deviation from the recommended surroundings of the ascent / ski route, a beep sounds. The signal will sound until the user returns to the recommended area of ​​the ascent / ski route. This feature of the application will allow orientation especially in poor visibility.

The maps show parts of route zones with different slopes, the importance of which for the user to release the avalanche depends on the declared degree of avalanche danger. However, the slope of the avalanche slope may differ locally from the slope slope specified in the application, which was determined on the basis of the state map work - raster equivalent of the base map 1:10 000, due to the diversity of snow deposition. output or descent.
 
Movement in alpine terrain is dangerous and the emergence of avalanches or other natural phenomena due to force majeure can cause injury or death in other places during the hike!

The purpose of the slope display is to make the user aware that during the hike he will cross the avalanche terrain with an increased likelihood of loosening the avalanche, rather than giving up such a hike and not entering dangerous places. When entering a declared avalanche level, the user is warned of the fact that his route may also be endangered by spontaneous avalanches from the surrounding slopes.

In addition to the base map, the application displays:

1. Position and traveled by the user.
2. Route line - this is the route - the direction of the most frequently used ascent or descent on a particular tour. The actual trail in the field usually differs from this line.
3. Route zone - it is the most frequently skiing surroundings of the route line, respectively. its surroundings are most often used for output as the output track turns.
4. Parts of slopes according to the steepness of the terrain and its importance for the avalanche release depending on the declared degree of avalanche danger.

We wish the users of the application many beautiful experiences on alpine hikes in Žiarska valley.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Testovacia verzia v.1.0
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 24, 2020
Size
30M
Installs
500+
Current Version
1.0.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
BLACKPOINT.sk
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.