Skialp Túry - Žiarska dolina

500+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Aplikácia SKIALP TÚRY slúži ako pomôcka pri orientácii v teréne a ako výstraha pred možným uvoľnením lavíny.

Zobrazenia vychádzajú z popisu túr podľa publikácie S. Klaučo: Výber lyžiarskych a skialpinistických túr, ktorú vydal HIK. o.z., Vysoké Tatry v r. 2017 a z konzultácii s inštruktorom skialpinizmu S. Melekom.

Hlavnou funkciou aplikácie je kontrola polohy užívateľa v teréne pomocou funkcie GPS. V prípade vybočenia užívateľa z odporúčanej trasovej zóny, aplikácia ho upozorní zvukovým signálom. Užívateľ si tak môže skontrolovať svoju polohu a vrátiť sa späť a pokračovať v odporúčanom smere výstupu, resp. zjazdu.

Kontrolu polohy si užívateľ spustí alebo zastaví, po zobrazení túry tlačítkom vpravo dole. V prípade vybočenia z odporúčaného okolia výstupovej/lyžiarskej trasy sa ozve zvukový signál. Signál sa bude ozývať pokiaľ sa užívateľ nevráti do odporúčaného okolia výstupovej/lyžiarskej trasy. Táto funkcia aplikácie umožní orientáciu najmä pri sťaženej viditeľnosti.

V mapách sú znázornené časti trasových zón s rôznym sklonom, ktorých význam pre uvoľnenie lavíny užívateľom je závislý na vyhlásenom stupni lavínového nebezpečenstva. Sklon sklznej vrstvy lavíny sa však z dôvodu rozmanitosti ukladania snehu môže lokálne odlišovať od sklonu svahu uvedeného v aplikácii, ktorý bol určený na základe štátneho mapového diela - rastrového ekvivalentu základnej mapy 1:10 000. Preto ide len o upozornenie na možné nebezpečenstvo v danom mieste výstupu alebo zostupu.

Pohyb vo vysokohorskom teréne je nebezpečný a vznik lavíny či iné prírodné javy z titulu vyššej moci môžu spôsobiť zranenie alebo smrť aj na iných miestach počas uskutočňovanej túry!

Cieľom zobrazenia sklonov svahu je, aby si užívateľ uvedomil, že počas túry bude prechádzať cez lavínový terén so zvýšenou pravdepodobnosťou uvoľnenia lavíny a aby sa takejto túry radšej vzdal a do nebezpečných miest nevstupoval. Užívateľ je pri zadávaní vyhláseného lavínového stupňa upozornený na skutočnosť, že jeho trasa môže byť ohrozená aj samovoľnými lavínami z okolitých svahov.

Aplikácia okrem podkladovej mapy zobrazuje:

1. Polohu a prejdenú trasu užívateľa.
2. Trasovú líniu - je to trasa - smer najčastejšie používaného výstupu alebo zostupu na konkrétnej túre. Skutočná stopa v teréne sa od tejto línie spravidla odlišuje.
3. Trasovú zónu - je to najčastejšie lyžované okolie trasovej línie, resp. jej okolie najčastejšie využívané pri výstupe obrátkami výstupovej stopy.
4. Časti svahov podľa strmosti terénu a jeho významu pre uvoľnenie lavíny v závislosti na vyhlásenom stupni lavínového nebezpečenstva.

Užívateľom aplikácie prajeme veľa krásnych zážitkov na skialpinistických túrach v Žiarskej doline.
Updated on
Feb 24, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Testovacia verzia v.1.0