BusyBox

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Busybox Pro is on sale now for a limited time only!

Root required for this application!

The fastest, most trusted, and #1 BusyBox installer and uninstaller!

Over 20 million installs and over 100,000 5 Star ratings!

Support for arm and intel based devices, mips support coming soon. (I need a mips device)

Mentioned in the new XDA-Developers book "XDA Developers' Android Hacker's Toolkit: The Complete Guide to Rooting, ROMs and Theming"

Winner of best Utility Software award for Android via Handster.

This is the only installer that is ad free and requires no internet permission!

The source for this application can be found here: https://code.google.com/p/busybox-android/

Featured on the BusyBox website at: http://busybox.net/products.html

The BusyBox source code can be found here: http://git.busybox.net/busybox/

A must have for any rooted phone! Almost EVERY rooted applications needs BusyBox to perform their magic, if you have a rooted phone then you need BusyBox.

Pro version contains Backup feature (for safer installs), uninstall feature, Advance Smart install feature, the ability to hand pick the applets you want, safety check for missing applets on start, and better overall support. The pro version will receive more frequent updates than the free version will.

Please note I did not write BusyBox! I wrote this installer and cross compiled BusyBox for Android. Please see the about menu option for more details or here: www.BusyBox.net

BusyBox is a software application that provides many standard Unix tools, much like the larger (but more capable) GNU Core Utilities. BusyBox is designed to be a small executable for use with the Linux kernel, which makes it ideal for use with embedded devices. It has been self-dubbed "The Swiss Army Knife of Embedded Linux".

Leave this installed if you always want to get the latest version of busybox!
Busybox Pro je v prodeji pouze po omezenou dobu!

Root požadované pro tuto aplikaci!

Nejrychlejší, nejdůvěryhodnější a # 1 BusyBox instalátor a odinstalátor!

Více než 20 milionů instalací a více než 100.000 5 hvězdičkové hodnocení!

Podpora rameno a Intel na bázi zařízení, MIPS podporují brzy. (I potřebovat MIPS zařízení)

Uvedeno v novém XDA-Developers knize „XDA Developers' Android Hackerův Toolkit: Kompletní průvodce po zakořenění, ROM a motivů“

Vítězem nejlepší Utility Software ocenění pro Android přes Handster.

To je jediný instalační program, který je bez reklam a nevyžaduje žádnou internetovou oprávnění!

Zdrojem pro tuto aplikaci lze nalézt zde: https://code.google.com/p/busybox-android/

Vystupoval na internetových stránkách BusyBox adrese: http://busybox.net/products.html

Zdrojový kód BusyBox lze nalézt zde: http://git.busybox.net/busybox/

Musí mít pro všechny zakořeněné telefonu! Téměř každý zakořeněné aplikace potřebuje BusyBox plnit své kouzlo, pokud máte zakořeněného telefon pak budete muset BusyBox.

Pro verze obsahuje funkce zálohování (bezpečnějších instalací), odinstalování funkci, Advance inteligentní instalace funkce, schopnost předat vybrat applety, které chcete, bezpečnostní kontrola chybí appletů na začátku, a celkově lepší podporu. Pro verze bude dostávat častější aktualizace než v bezplatné verzi vůle.

Vezměte prosím na vědomí jsem nepsal BusyBox! Napsal jsem tento instalační a křížové sestaven BusyBox pro Android. Naleznete položku menu o více podrobností nebo zde: www.BusyBox.net

BusyBox je softwarová aplikace, která poskytuje mnoho standardních unixových nástrojů, podobně jako větší (ale více schopných) GNU core utilities. BusyBox je navržen tak, aby malý spustitelný pro použití s ​​linuxovým jádrem, což je ideální pro použití s ​​embedded zařízení. Bylo self-daboval „švýcarský armádní nůž Embedded Linux“.

Nechte to nainstalovat, pokud chcete vždy získat nejnovější verzi busybox!
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 156 508
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Update to include Busybox 1.30.1
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
17. března 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Stephen (Stericson)
Vývojář
15519 LakePoint Forest Drive Charlotte NC 28278
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.