Ebooks

Prezenta carte se înscrie în seria de lucrări didactice care prezintă în mod aplicativ caracteristicile de bază şi posibilităţile de lucru ale programelor moderne de proiectare asistată, răspunzând cerinţei de cunoaştere a programului CATIA v5.Cartea se adresează, în principal, studenţilor de la facultăţile de inginerie mecanică şi inginerilor proiectanţi, punându-le la dispoziţie metode diverse de modelare tridimensională a pieselor, mecanismelor şi ansamblurilor mecanice, posibilităţi de simulare cinematică şi analiză cu elemente finite (FEM), de creare şi gestionare parametrizată a familiilor de piese, dar şi variante de simulare a unor prelucrări pe maşini-unelte cu comandă numerică.Lucrarea nu-şi propune să înlocuiască documentaţia originală Dassault Systemes a programului, ci să ofere un sprijin aplicativ în parcurgerea acesteia.Astfel, sunt prezentate unele aspecte de bază teoretice şi numeroase aplicaţii pentru zece dintre modulele programului CATIA v5, susţinute prin explicaţii detaliate, exemple concrete şi reprezentări grafice. S-a avut în vedere ca acestea să fie cât mai sugestive pentru a facilita înţelegerea modului de rezolvare a  fiecărei aplicaţii abordate.În acelaşi scop, ultimul capitol al lucrării conţine aplicaţii propuse, prezentate sub forma unor desene de execuţie pentru piese şi ansambluri, cititorul, prin studiu individual, fiind invitat să le modeleze tridimensional. Desenele şi modelele au caracter didactic, cu grade diferite de dificultate şi particularităţi privind forma, rolul funcţional, dispunerea şi precizia suprafeţelor componente, fiind utilizate reprezentări ortogonale şi izometrice. În funcţie de nivelul cunoştinţelor dobândite, aceste modele 3D pot fi parametrizate sau studiate din punct de vedere al posibilităţilor de simulare a prelucrărilor pe maşini-unelte CNC. Autorul recomandă cititorilor să deschidă şi să urmărească cu interes şi stăruinţă paginile acestei cărţi, să efectueze pas cu pas etapele aplicaţiilor prezentate şi/sau să găsească noi modalităţi de rezolvare pentru a dobândi şi utiliza cu succes facilităţile şi tehnicile de lucru ale programului CATIA v5.

Prezentare carte: https://www.youtube.com/watch?v=AJVArHDMm3Q

Prezenta lucrare face parte din seria de manuale care prezintă caracteristicile de bază şi noutăţile programelor moderne de proiectare asistată, răspunzând cerinţei de cunoaştere a programului CATIA V5.
Cartea pune la îndemâna studenţilor şi inginerilor proiectanţi numeroase metode de modelare tridimensională a pieselor şi ansamblurilor mecanice întâlnite în domeniul construcţiei de maşini, prin prezentarea a cinci dintre modulele de bază ale programului CATIA V5. Pentru facilitarea înţelegerii problemelor propuse, se utilizează reprezentări ortogonale şi izometrice, care oferă o imagine spaţială, sprijinind utilizatorul în înţelegerea reprezentărilor ortogonale.
Caracterul de noutate al lucrării constă în modul de abordare a tematicii propuse, prin tratarea, în 7 capitole, a caracteristicilor programului CATIA V5, legate de interfaţă, prezentarea instrumentelor de lucru, metode de proiectare parametrizată a pieselor şi ansamblurilor mecanice.
Ultimul capitol al lucrării propune spre rezolvare aplicaţii din domeniul reprezentărilor în desenul tehnic industrial, pentru a servi la o mai bună înţelegere şi aprofundare a noţiunilor teoretice.
Abordarea programului CATIA V5 este mai facilă celor care au un minim de experienţă în utilizarea altor programe, precum AutoCAD, Pro Engineer, Solid Edge sau Unigraphics, dar şi temeinice cunoştinţe de desen tehnic.
Autorul recomandă cititorilor să deschidă şi să urmărească cu interes şi stăruinţă paginile acestei cărţi, pentru a dobândi şi aplica cu succes facilităţile şi tehnicile de proiectare asistată ale programului CATIA V5.
Prezenta lucrare face parte din seria de manuale care prezintă caracteristicile de bază şi noutăţile programelor moderne de proiectare asistată, răspunzând cerinţei de cunoaştere a programului CATIA V5.

Cartea se adresează, în principal, studenţilor de la facultăţile de inginerie mecanică şi inginerilor proiectanţi, punându-le la dispoziţie metode diverse de modelare tridimensională a pieselor, mecanismelor şi ansamblurilor mecanice, dar şi posibilităţi de simulare cinematică şi analiză cu elemente finite (FEM).

Lucrarea nu-şi propune să înlocuiască documentaţia originală Dassault Systemes a programului, ci să ofere un sprijin aplicativ în parcurgerea acesteia.

Astfel, sunt prezentate aspecte de bază teoretice şi aplicative pentru opt dintre modulele programului CATIA V5, susţinute prin numeroase explicaţii, exemple concrete şi reprezentări grafice. S-a avut în vedere ca acestea să fie cât mai sugestive pentru a facilita înţelegerea tematicii abordate.

Pe tot parcursul lucrării, în cele 10 capitole, se prezintă cititorului principalele caracteristici ale programului CATIA V5, aspecte legate de interfaţă, de instrumentele de lucru, metode de modelare parametrizată a pieselor şi ansamblurilor, posibilităţi de analiză FEM etc. De asemenea, aplicaţiile rezolvate şi cele propuse pentru fiecare capitol au rolul de a asigura verificarea şi completarea cunoştinţelor dobândite.

În acelaşi scop, în ultimul capitol al lucrării sunt oferite numeroase aplicaţii, prezentate sub forma unor desene de execuţie pentru piese şi ansambluri, cititorul, prin studiu individual, fiind invitat să le modeleze tridimensional şi să le asambleze.

Pentru facilitarea înţelegerii problemelor propuse, se utilizează atât reprezentări ortogonale, cât şi izometrice. Acestea din urmă au rolul de a ajuta utilizatorul în înţelegerea formei pieselor şi a poziţiilor corecte de asamblare.

     Autorul recomandă cititorilor să deschidă şi să urmărească cu interes şi stăruinţă paginile acestei cărţi, să efectueze pas cu pas etapele aplicaţiilor prezentate şi/sau să găsească noi modalităţi de rezolvare pentru a dobândi şi utiliza cu succes facilităţile şi tehnicile de proiectare asistată ale programului CATIA V5.

Lucrarea face parte din seria de manuale care prezintă principalele caracteristici şi noutăţile programelor actuale de proiectare asistată de calculator, răspunzând cerinţei de cunoaştere a programului AutoCAD.
Structurată ca un îndrumar de laborator, lucrarea pune la îndemâna studenţilor, dar şi a inginerilor proiectanţi, numeroase metode de modelare a pieselor mecanice întâlnite în domeniul construcţiei de maşini, prin prezentarea pas cu pas a noţiunilor teoretice şi aplicative necesare deprinderii cunoştinţelor în vederea proiectării tridimensionale în programul AutoCAD.
Astfel, obiectivul propus al lucrării îl reprezintă realizarea unei iniţieri şi deschideri a studenţilor spre domeniul proiectării asistate de calculator în trei dimensiuni a pieselor mecanice, cu respectarea cerinţelor de funcţionalitate şi tehnologicitate.
Pentru facilitarea înţelegerii problemelor propuse, se utilizează reprezentări ortogonale şi izometrice, care oferă o imagine spaţială, sprijinind utilizatorul în înţelegerea reprezentărilor ortogonale.
Abordarea proiectării tridimensionale cu ajutorul programului AutoCAD este mai facilă celor care au un minim de experienţă în utilizarea altor programe, precum CATIA, SolidWorks, Pro Engineer, Solid Edge sau Unigraphics, dar şi temeinice cunoştinţe de desen tehnic.
Cartea este structurată în 12 lucrări de laborator, care conţin numeroase indicaţii teoretice şi aplicaţii rezolvate. În ultima parte a cărţii cititorul este provocat în modelarea a 20 de piese, cu grad de dificultate progresiv, fiecare dintre acestea având rolul declarat de a servi la o mai bună înţelegere şi aprofundare a noţiunilor teoretice.
Autorul recomandă cititorilor să deschidă şi să urmărească cu interes şi stăruinţă paginile acestui îndrumar, pentru a dobândi şi aplica cu succes facilităţile şi tehnicile de proiectare asistată ale programului AutoCAD.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.