CATIA v5. Aplicatii in inginerie mecanica

· Ionut Gabriel Ghionea
4.6
14 reviews
Ebook
261
Pages

About this ebook

Prezenta carte se înscrie în seria de lucrări didactice care prezintă în mod aplicativ caracteristicile de bază şi posibilităţile de lucru ale programelor moderne de proiectare asistată, răspunzând cerinţei de cunoaştere a programului CATIA v5.Cartea se adresează, în principal, studenţilor de la facultăţile de inginerie mecanică şi inginerilor proiectanţi, punându-le la dispoziţie metode diverse de modelare tridimensională a pieselor, mecanismelor şi ansamblurilor mecanice, posibilităţi de simulare cinematică şi analiză cu elemente finite (FEM), de creare şi gestionare parametrizată a familiilor de piese, dar şi variante de simulare a unor prelucrări pe maşini-unelte cu comandă numerică.Lucrarea nu-şi propune să înlocuiască documentaţia originală Dassault Systemes a programului, ci să ofere un sprijin aplicativ în parcurgerea acesteia.Astfel, sunt prezentate unele aspecte de bază teoretice şi numeroase aplicaţii pentru zece dintre modulele programului CATIA v5, susţinute prin explicaţii detaliate, exemple concrete şi reprezentări grafice. S-a avut în vedere ca acestea să fie cât mai sugestive pentru a facilita înţelegerea modului de rezolvare a  fiecărei aplicaţii abordate.În acelaşi scop, ultimul capitol al lucrării conţine aplicaţii propuse, prezentate sub forma unor desene de execuţie pentru piese şi ansambluri, cititorul, prin studiu individual, fiind invitat să le modeleze tridimensional. Desenele şi modelele au caracter didactic, cu grade diferite de dificultate şi particularităţi privind forma, rolul funcţional, dispunerea şi precizia suprafeţelor componente, fiind utilizate reprezentări ortogonale şi izometrice. În funcţie de nivelul cunoştinţelor dobândite, aceste modele 3D pot fi parametrizate sau studiate din punct de vedere al posibilităţilor de simulare a prelucrărilor pe maşini-unelte CNC. Autorul recomandă cititorilor să deschidă şi să urmărească cu interes şi stăruinţă paginile acestei cărţi, să efectueze pas cu pas etapele aplicaţiilor prezentate şi/sau să găsească noi modalităţi de rezolvare pentru a dobândi şi utiliza cu succes facilităţile şi tehnicile de lucru ale programului CATIA v5.

Prezentare carte: https://www.youtube.com/watch?v=AJVArHDMm3Q

Ratings and reviews

4.6
14 reviews
Lau Ned
February 17, 2015
Daca poate fi pusa in format EPUB, sa fie valabila si offline. Multumesc :)
2 people found this review helpful
Did you find this helpful?

About the author

Ionuţ Gabriel GHIONEA, născut la 2 ianuarie 1976, a absolvit în anul 1999 Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie.

În anul universitar 1999 - 2000 a urmat şi a absolvit cursurile de Studii Aprofundate în Specializarea Concepţie şi Fabricaţie Integrate cu Calculatorul. În anul 2003 a urmat un stagiu de pregătire a tezei de doctorat la Universitatea Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers din Aix-en-Provence, Franţa si este doctor inginer din anul 2010.

Desfăşoară activitate didactică din anul 2000, fiind în prezent şef de lucrări, membru al Departamentului Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Universitatea Politehnica din Bucuresti. Domeniile sale de competenţă includ: Inginerie Mecanică, Proiectare Asistată, Managementul Sistemelor Tehnologice, Tehnologii de Control Dimensional.

Deţine diplomele: Autodesk Certificate of Completion for AutoCAD 2000 şi 2009 Update, CATIA Certified Professional CATIA V5R14 Part Design Specialist, Autodesk Digital Prototyping Essentials, Autodesk Implementation Expert Program Manufacturing, Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator cod standard ocupational COR 213907 CNFPA si este coautor al standardului ocupational Operator în domeniul proiectării asistate de calculator cod COR 312204 CNFPA.

A publicat, ca autor sau coautor, peste 70 de articole de specialitate şi 9 cărţi având ca tematică proiectarea asistată cu aplicaţii în inginerie mecanică, precum şi numeroase alte lucrări în reviste/volume ale unor conferinte în domeniul ingineriei mecanice, din ţară şi străinătate. A participat în echipă la 13 contracte de cercetare stiintifică si de pregătire profesională.

www.catia.ro, www.ghionea.ro

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.