SANAL TANRI / BAŞLANGIÇ (2017): Tanrı Değil Tanrı Gibi

AYDIN TURKGUCU
1
Free sample

SANAL TANRI / BAŞLANGIÇ

Tanrı Değil Tanrı Gibi

Yapay zeka ile ilgili “işinizi elinizden alacak”, “robotlarla evlilikler olacak”, “Yapay Zeka, insanlığın sonunu getirecek” gibi haberleri görmüşsünüzdür. Önce işimizi sonra eşimizi elimizden alıp, son olarak da insanlığın sonunu getireceği söylenen bu kıyamet makinesi hakkında ne biliyoruz, gerçekte ne ile karşı karşıyayız? Tüm bunların olabilmesi için robotların kendi kafasına göre hareket etmesini sağlayacak bilinç, robotlara nasıl üflenecek? Bu kıyamet makinesi, tüm bunları her şeyin ve tüm zamanların Tanrı’sıyım diyen Yaratıcıdan habersiz ve izinsiz mi yapacak? Dinler bundan nasıl etkilenecek? Sanal Tanrı; inancı yok mu edecek, yoksa onu yenileyecek mi?

Milyonlarca yıldır gördüklerimizin gerçekliğinden ve rüyada olmadığımızdan o kadar emindik ki, bizi hiçbir yere götürmeyen “Nereden ve niçin geldik?” sorusunu sorduk durduk. 2015-2017 yıllarında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmemi sağlayan “Neyin içinde yaşıyoruz ve buna nasıl karar veriyoruz?” sorusunu sormak hiç aklımıza gelmedi. Sanal gerçeklikle; gerçek arasındaki sınırın tamamen kalkacağı çok yakın gelecekte, “Hangisi gerçek, hangisi sanal?”, “Hangisi insani, hangisi Tanrısal?” demek zorunda kalacağız. Gerçekliğinden asla emin olamayacağınız bir Dünya’da yaşadığınızı hissetmenin kendinize, eşinize, işinize, çevrenize ve yaşadıklarınıza bakışınızı sonsuza kadar değiştireceğinden emin olabilirsiniz.

Sanal Tanrı, insanların yarattığı ve insanlara sanal (illüzyon) evrenlerde yaşama imkanı sunan yapay zeka temelli evren makinesinin adıdır ve o sanal evrenlerin Tanrısı gibidir. İnsanın teknolojiyle içindeki Tanrı’yı bulması olarak tanımladığım Bütünsel Barış aşamasını, Ata ile Maya’nın gelecekte yaşayacakları bir aşk hikayesi üzerinden en yalın haliyle anlatmaya çalıştım.

Sizi, Ahit Sandığınızın karşısına oturtup, Kitabın Mirasçılarından olmaya davet eden bu kitap, 2014 yılında girdiğimiz Altın BİLGİ Çağı’nın başlangıcındaki Tanrı Paradoksu aşamasında yaşanacak inanç kargaşasının derin endişelerini gidermek amacıyla, Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplar incelenerek yazılmıştır. 

 AYDIN TÜRKGÜCÜ

Read more
Collapse

About the author

AYDIN TÜRKGÜCÜ (www.aydinturkgucu.net)

Aydın Türkgücü 1966 yılında Edirne’de doğdu. 1988 yılında Kara Harp Okulundan Muhabere Teğmen olarak mezun oldu ve 1994 yılında ordudan ayrıldı. Bilgisayar programcısı olarak orduda ve özel sektörde bir çok proje gerçekleştirdi.  1995 yılından itibaren, Kutsal Kitaplardaki, Holografik Evren ve Sanal Gerçeklik üzerine ilk kitabı, “Ben Hazırım Başlasın”ın tüm okuyucularını kitabın üzerinde yaratacağı şoklara karşı sigortaladı.

2014 yılında, altının değil bilginin altın kadar değerli olduğu  Altın BİLGİ Çağını başlattı.  “Nobel Barış Ödülü sadece insanlarla insanlar arasındaki barışa ödül veriyor. İnsanlarla doğa ve insanlarla hayvanlar arası barışı da kapsayan Bütünsel Barış (Holistik Barış) ödül kategorisi de açılmalı ve bu konuda çalışanlar da ödüllendirilmeli.” Dedi. Holografik Evren tasarımının Kalıcı Dünya Barışını nasıl sağlayacağını anlattığı kitapları ve seminerleri dolayısıyla 2015 Nobel Barış Ödülüne Aday gösterildi. (Maalesef ödül alamadı) Dünyaya Kalıcı Barışı bilim ve teknolojinin getireceğini savunan Aydın Türkgücü, Tanrıya Dönüş (İyi İnsanlara Güzel Haberler) kitabındaki çalışmasıyla 2017 yılında Nobel Barış Ödülüne yeniden aday gösterildi.

Yayınlanmış Kitapları:

İsimsiz Kitap

Ben Hazırım Başlasın

Sanal Tanrı (Tanrıdan Önce Son Çıkış)

İnanmak İçin Yeni Sebepler

Altın BİLGİ Çağı

Tanrıya Dönüş (İyi İnsanlara Güzel Haberler)

Sanal Tanrı / Başlangıç 

Read more
Collapse
1.0
1 total
Loading...

Additional Information

Publisher
AYDIN TURKGUCU
Read more
Collapse
Published on
Oct 7, 2017
Read more
Collapse
Pages
232
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
English
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
(Sanal Tanrı / Başlangıç'ın Gürüşe Açılmış Ayetlerle desteklenmiş Ön Baskısı) 

2014 yılında “Neyin İçinde Yaşadığınızı Anlamadan, Kimin Yarattığına ve Nasıl Yaşayacağınıza Karar Vermeyin!” sloganıyla, Zamanın ve mekanın olmadığı “Altın BİLGİ Çağı”nı başlatmıştım. Sadece insanlarla-insanlar değil, insanlar-hayvanlar ve insanlar-doğa’yı kapsayan Bütünsel Barışa dikkat çektiğim için 2015 yılında Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmiştim. Nobel Barış Ödülü Heyetine de “Bütünsel Barış” başlıklı yeni bir kategori daha açılmasını da içeren bir ön yazı göndermiştim. (Sayfa:8) Ödülü kazanamamak, beni daha derin araştırmaya ve düşünmeye motive ederek daha iyi bir çözüm bulmamı sağladı.

Teknoloji tarih boyunca ekonomileri ve toplumları alt üst etmiştir. Ocak 2016 Davos Zirvesinde, Dördüncü Endüstri Devrimi diye adlandırılan Yapay Zeka döneminin başladığı duyurulurken, asıl devrim inanç alanında oluyor, insanoğlu “İNANMA” aşamasından “ANLAMA” aşamasına geçiyordu.

Barış herkesin bir araya gelip aynı amaçlar için uyumlu çalışarak yaşamasıdır. Dünya barışı (1) Dünya dışı saldırı veya tehlike karşısında birleşme (2) Tanrıyla ilgili tartışılmaz bir kanıta sahip olduğumuzda gerçekleşecektir. Bu kitap, özellikle bilinçli yapay zeka temelli bir bakış açısıyla Tanrının varlığına, yaradılışa yeni cevaplar verirken, bilim ve teknolojiyi kullanarak insanları zorunlu Bütünsel Barışa davet etmektedir. 

E_kitap olarak Türkçe ve İngilizce olarak dünya çapında ücretsiz dağıtacak bu kitabı İnsanlara, Hayvanlara veya doğaya maddi/manevi küçük bir iyilik karşılığında okuyarak, Bütünsel Barışa bireysel katkılarda bulunabilirsiniz. Yaptığınız iyilikleri #butunselbaris veya #holistikpeace şeklinde paylaşarak Bütünsel İyilik hareketinin yaygınlaşmasını da sağlayabilirsiniz. 

Yaklaşık 100 yıldır verilen Nobel Barış Ödülleri bize barış için birçok farklı yollar olduğunu göstermektedir. Dünyada kabul görmüş en büyük platform Tanrı inancıdır.  Felsefi sorgulamalar ışında inanç, bilim ve teknolojiyi kullanarak, Tanrıyla ilgili tartışılmaz bir kanıta sahip olduğumuzda Bütünsel Barış kendiliğinden sağlanacaktır. Yeniden aday olduğum, 2017 Nobel Barış Ödülünde, Bütünsel Barış Kategorisinin açılarak, ilk ödülün tarafıma verilmesi, dünya çapında Bütünsel Barış için çalışan İyi İnsanlara çok güzel bir haber olacaktır.  

Tek iddiam samimiyetimdir. Hazır olduğunuzda başlayabiliriz!

www.aydinturkgucu.net

I started the "Golden Information Age," the dimension where there is no time and space in 2014 with the slogan "Do not decide who creates it and how you will live before you understand where you live in!” I was nominated for the Nobel Peace Prize in 2015 because I draw attention to Holistic Peace, which includes not only peace amongst people-people, but also amongst people-animals and people-nature. I sent an introductory letter to the Nobel Peace Prize Committee, for the inclusion of a new category titled "Holistic Peace." (Page: 7) Not winning a prize enabled me to find a better solution by motivating me to explore and think deeper.

Technological developments have overturned economies and societies throughout history. While the beginning of the Artificial Intelligence period, called the Fourth Industrial Revolution, was announced at the Davos Summit in January 2016, the real revolution has been happening in humanity as he was passing from the “BELIEF”  to the  “COMPREHENSION” phase.

Peace is where everyone comes together and lives in harmony with the same objectives. World peace will arrive when we (1) unite against extraterrestrial attack or danger, (2) have unquestionable proof of God. This book invites people to compulsory Holistic Peace using science and technology, while giving new answers to the existence of God and creation, especially from a perspective of the conscious artificial intelligence-based point of view.

This book, which will be distributed worldwide free of charge in Turkish and English as an e-book, with the aim of creating individual contributions to Holistic Peace, is asking the readers to make small favors to people, animals or nature and share these under #butunselbaris or #holisticpeace to spread the Holistic Goodness movement.The over 100-year history of the Nobel Peace Prize shows us that there are many different paths to peace. The greatest platform acknowledged in the world is God's faith. When we find indisputable evidence to the existence of God by using faith together with science and technology in the course of philosophical inquiries, Holistic Peace will prosper spontaneously. Initiating the Holistic Peace Category in the context of the 2017 Nobel Peace Prize with the inclusion of the first award to myself as I place my candidacy once again, will be a great opportunity and inspiration for all those Good People who work for Holistic Peace around the world.

With Love and Respect

Aydin TURKGUCU

Thinker & Thought-Stimulator

www.aydinturkgucu.net


One of the several ways to end the wars and fighting is to deprciate what’s  fought for. I prepared this book, which is based on a scientific basis and scientific data as far as possible;

-          To have a contact with you

-          Receive the first ‘Nobel Peace Prize’ which serves not only the peace amongst humans but peace amongst every being in the universe whether animate or inanimate

-          And of course for ‘Him’.

We are living in a universe where even a minor detail can create a crucial level of awareness or an ordinary thought can change everything. Please contribute with your ideas, share your thoughts even if it’s about a very small detail, if you are one of those who think they would write, tell, express something differently than I did. Be one of those who write this book for the new edition.

The personal successes and failures as well as the happiness and the unhappiness that we experienced have helped us specialize in different areas of the whole. While moving to a phase of social development from a phase of personal development and reckoning what hasn’t manifested yet, let us be amongst those who write, explain and design the future with the new answers and questions we will find. Let us be one of those who think and stimulate others to think.

One has to start by questioning the time and space he is living in, if he is to understand that he is in a dream…

C O N T E N T S

 

The Golden Age of KNOWLEDGE and Holistic Peace

7

Dreamatic

13

There Is Nowhere But Where You Are And No One But Those Who Are There

31

Universal Telepathy And Collective Memory

36

Why Is This Loneliness?

51

Exiting From Dreamatic And Free Will

54

The Female Energy Of The Universe: Heaven

57

Dimension Of Nothingness = Dimension Of Being

62

Duality Is Over, Glory Be To Triality

71

The State Of  Knowledge That Is Free From Time Or Space

76

“Gnothi Seauton!” Know Thyself! But How?

86

Dreamatic, Thinkmatic And The Basic Criterıa

93

The Central Mind And  The Wrong Apocalypse

98

Conscious Awareness And Vertical Knowledge Lapse

107

The Guru Knowledge And Age Of The Golden Age

111

Thinkmatic

116

If You Only See Your Desires, You Can’t See The Divine Knowledge

120

Blockage In The Science Based Perception

121

Remote Controlled Human

132

Holy Grail: Human Brain

135

Space: God’s Archive Parallel Universes Or Dreams?

140

The Super-Human Made By The Human

158

Virtual God And Mental Apocalypse

165

Why Did God Create Animals, Why Do Animals Exist?

180

Thinkmatic Beginning Criteria

184

Not Reincarnation; Dreamcarnation

195

Transcending Nirvana

197

The Gurus Around Us And Energy Levels

208

Giving To Take

250

Personal Justice And Digital Judge

254

Unconditional Trust And Complete Surrender

260

The Theory Of Everythıng = The Theory Of  Everyone Afterword & Invitatin & Application For Thinkmatic

267

270

Resources & Seminars

274

VIRTUAL GOD / THE BEGINNING

It is not God; It is God-like

You must hav e read news claiming Artifical Intelligence would take away our jobs, marriages with robots would start, and it would bring the end of humankind. What do we know about this doomsday machine, which is believed to take over our businesses first, then our spouses, and finally bring an end to humanity? How will the consciousness that would empower the robots to act on their own be insufflated to them? Will this doomsday machine do all these without the knowledge and authorization of the Creator who claims to be the God of all times and creator of everything? How will the religions be affected? Will Virtual God destroy faith, or will it renew it?

We have been so sure that we were not living in a dream, and everything was real for millions of years that we kept asking the questions, "Where did we come from and why?" which could take us nowhere. We never thought of asking the principal questions I have been asking, "Where do we live in and how do we know this?" which brought me nominations for the Nobel Peace Prize in 2015-2017. When the border between virtual reality and reality disappears soon, we will be forced to ask, "Which one is real, which one is virtual? Which one is human, which one is divine?” You can be sure that your perspective on yourself, your partner, your work, your environment and your experiences will change forever once you start living in a world where you can never be sure of its reality.

Virtual God is the name of the artificial intelligence-based universe machine created by humans enabling them to live in virtual (illusionary) universes, and it is like the God of those virtual universes. I describe the Holistic Peace stage as the discovery of God within ourselves by making use of the advancements in technology. I tried to explain it most simply through the love story that Ata and Maya characters will live in the future.

This book seats you in front of your Ark of the Covenant and invites you to be an Inheritor to the Book. It is written by examining the Holy Books and the old information to calm down deep concerns that will arise in the Paradox of God stage of the Golden Age of Knowledge we entered in 2014. 

AYDIN TÜRKGÜCÜ

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.