Objektorienteret programmering i Java

· Forlaget Globe
4.0
13 reviews
Ebook
323
Pages

About this ebook

Objektorienteret programmering i Java - 5. udgave

Lærebog, der går i dybden med Java, med komplette eksempler og opgaver

Objektorienteret programmering fra bunden

Objekter • Klasser • Nedarvning • Polymorfi • Indkapsling • Indre klasser • Interfaces • Kravslister • Brugsscenarier • Grafik • Swing • Hændelser • Tråde • Filhåndtering • Exceptions • Databaser • Netværkskommunikation • Remote Method Invocation

Introduktion til programmering
Bogen starter fra grunden af, men har du ikke programmeret før, bør du være rede til at gøre en indsats, dvs. løbende lave en række små programmer for at øve dig i stoffet. Det forudsættes endvidere, at du har godt kendskab til computere på brugerniveau. En smule kendskab til matematik er en fordel, men ikke et krav.

Objektorienteret programmering
Sideløbende med Java lærer du objektorienteret program­mering (OOP) og får mange praktiske eksempler på gode måder at programmere på.
Bogen introducerer dele af UML-notationen, der er meget anvendt i OOP og beslægtede fag som objektorienteret analyse og design.

Objekter • Klasser • Autoboxing • Opremsninger • Indkapsling • Nedarvning • Polymorfi • Indre klasser • Interfaces • Analyse og design • Kravslister • Brugsscenarier

Faciliteterne i Java
Programmeringssproget Java har en række faciliteter, der kan lette programmeringen meget. Det overblik, der præsenteres i denne bog, hjælper dig med at udnytte de vigtigste faciliteter samtidig med, at hvert kapitel slutter af med at gå i dybden med en række relevante og avancerede emner.

Grafik • Brugergrænseflader (Swing) • Hændelser • App­letter • Pakker • Tråde • Filhåndtering • Håndtering af undtagelser • Objekt-serialisering • Netværkskommunikation • Databaser • Remote Method Invocation

Vælg selv dit værktøj:
NetBeans
Eclipse.org
Oracle JDeveloper
IntelliJ IDEA
BlueJ
Bogen passer til alle!


5. udgave har fået opdaterede vejledninger i, hvordan man kommer i gang med de mest udbredte programmeringsværktøjer. Den omfatter funktionerne i Java 7 og er blevet opdateret til at følge 2014-praksisser og -sprogbrug, herunder brug afopremsninger og egne visuelle komponenter.

Alle programeksempler kan hentes på http://javabog.dk

Ratings and reviews

4.0
13 reviews

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.