Povestiri sufite

· amalgama
Ebook
228
Pages

About this ebook

Această carte este o culegere de povestiri şi de aforisme provenite din opera prodigioasă a lui Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, numită Masnavi sau Mathnawi (după numele unei forme poetice compuse din distihuri), cuprinzând aproximativ 25 000 de versuri, împărţite în şase cărţi.

Textele lui Rūmī sunt ca o lumină în noapte! Dar vor rămâne obscure pentru cei care nu ştiu să citească în ei înşişi! Căci nu întâmplător morala acestor povestiri nu este prin nimic definitivă şi etică în sine, ca în alte fabule cunoscute, ci, prin „morala” lor contradictorie, îi lasă fiecăruia grija de a face alegerea interioară pe care nimeni n-o poate înfăptui pentru noi.

O carte care poate ajuta pe oricine să crească spiritual şi să evolueze în viaţă.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.