En olisi saanut syntyä nykyaikaan: Sattumia ja tabuja elämäni varrelta

· Suomen E-painos Oy
Ebook
211
Pages

About this ebook

Kirja on omakerrallinen kuvaus tiestä Lapin kairoilta professoriksi ja kansainvälisen tason tiedemieheksi. Se kertoo 32 luvun muodossa kirjoittajan taustaa, kommunistis-lestadiolaista kotikylää, puolikoditonta lapsuutta ensin lasten- ja sitten yksinhuoltajakodissa, kivikkoista koulunkäyntiä, opiskeluaikaa, päätymistä akateemiseen maailmaan, uraa yliopisto- ja tiedemaailmassa, tärkeitä ihmisiä sekä erilaisia sattumia ja tabuja elämänsä varrelta.

Päästyään ylioppilaaksi kirjoittaja lähti opiskelemaan Oulun yliopistoon päätyen lopulta lukemaan tietojenkäsittelytiedettä pääaineenaan. Hän valmistui filosofian maisteriksi 1974, filosofian lisensiaatiksi 1978 ja väitteli filosofian tohtoriksi 1983. Hän on hoitanut vuodesta 1979 alkaen aluksi virkaatekevänä apulais- ja professorin virkoja saaden nimityksen apulaisprofessoriksi Oulun yliopistoon 1987, professoriksi Jyväskylän yliopistoon 1992 ja Oulun yliopistoon 1996, jääden eläkkeelle 2011.

Kirja sisältää ajatuksia elämästä ja kuolemasta sekä lähes kaikesta siitä väliltä. Pitkän akateemisen uran innoittamana kirjoittaja erityisesti ruotii lempiaihettaan - suomalaisesta tiedepolitiikkaa.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.