Člověk a dějiny: několik úvah o budoucnění člověka

· Ing. Jakub Novotný, Ph.D. - ALCUS
5.0
1 review
Ebook
174
Pages

About this ebook

„… dějiny jsou ve své kritické fázi.“ – Tak zní jedna z myšlenek, ze které autoři tohoto žánrově nepříliš vyhraněného textu vycházejí a pokoušejí se o detailnější reflexi toho, jak se děly, dějí a budou dít dějiny.

Další myšlenkou, jež se stala pro autory základním východiskem, je idea ŘÁDU, tj. idea nutných souvislostí plynoucích ze základních bytných souvislostí toho, co myšlení shledává jako jsoucí.

Kombinaci těchto východisek s mnoha jinými myšlenkami využívají autoři textu ke zvážení a promýšlení současné dějinné situace ve vztahu k tomu, co jí předcházelo a co po ní bude (případně) následovat.

Ratings and reviews

5.0
1 review

About the author

 

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.