Een Erfenis: Een kortverhaal

· Michael Baeyens
Ebook
45
Pages
Eligible

About this ebook

Op Allerheiligen 2012 werd België opgeschrikt door een gruwelijk familiedrama dat zich afspeelde in een landhuis in de buurt van het Ardense Aywaille. De media rapporteerde slechts kort over de zaak, en van enige opheldering was nooit sprake.

In Een Erfenis probeert een naamloze verteller gemoedsrust te vinden door de ware toedracht van de gebeurtenissen na te gaan. Hij stuit daarbij op een geschiedenis die veel verder teruggaat en die al meer levens geëist heeft dan iemand kon vermoeden. 

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.