Surori metrese Timpului: Pasteluri

ePublishers & Editura Coresi
Free sample

 Sisters—Time’s Lovers. Lyrical Landscapes

This book is in Romanian. It shows Romanian poet Ovidiu Oana-pârâu’s deep love for, and appreciation of, nature and its beautiful landscapes.

Frumoasa carte de pasteluri Surori metrese Timpuluidatorată înzestratului poet ovidiu oana-pârâureprezintă o adevărată încântare pentru iubitorii de poezie.

În rândurile de mai jos, autorul îşi prezintă volumul:

Volumul de pasteluri îl dedic Şcolii româneşti, care are atâta nevoie să redescopere Limba Română.

Educatorii îi vor învăţa cu aceste versuri pe prichindei să pronunţe cu fermitate şi să ritmeze cu gingăşie.

Învăţătorii pot folosi descrierile mele pentru a-i ajuta pe şcolari să înţeleagă de-a binelea natura, devenită pentru ei un alt oarecare spaţiu virtual.

Dascălii de limba română au la îndemână alcătuiri de suflet, care pot sădi în elevi şi liceeni respectul faţă de frumosul simplu, iar Profesorii de arte vor avea în pasteluri modele care să-i inspire să se exprime prin culoare ori prin sunet şi să le arate că visurile pot fi atinse.

Iar mai apoi, toţi aceştia şi chiar voi, ceilalţi, să nu uitaţi să răsfoiţi din când în când o carte ca prag spre universalitate şi înţelegere a faptului că Dumnezeu se află în noi şi în tot ceea ce ne înconjoară.

Ştiu locul pastelurilor mele în peisajul contemporan, un gen literar puţin abordat în ultima jumătate de veac. Cele 200 de pasteluri ale volumului „Surori metrese timpului” creează o frescă unică în galeria literaturii române prin diversitatea şi complexitatea imaginilor care o compun. Ele vor închide un cerc deschis acum aproape 140 de ani cu Pastelurile lui Vasile Alecsandri.

Eu am mutat Limba Română în spaţiul tipografic şi cel virtual pentru vecie şi pentru toate sufletele şi minţile care vor vrea să o înţeleagă altfel decât din serbedele dicţionare.

Unii spun că scriu, dar eu sunt doar un fotograf de gânduri…

Pastel? Eu doar reaşez cuvintele astfel încât cei interesaţi să poată vedea splendoarea lumii ascunsă de perdeaua gândurilor.

Pastelul, acest instantaneu liric, este – în comparaţie cu natura – doar o imagine sărăcăcioasă, ai cărei pixeli sunt cuvintele, limitate şi ele în raport cu infinita ingeniozitate a lumii vii.

Minipastelurile sunt o şarjă spre lumea vie de dincolo de noi.

Poezia este calea spre el, spre univers, parcursă cu demnitate şi smerenie, dar nu cu umilinţă. Odată ajuns la ea, la poezie, te poţi cu adevărat vedea şi pe tine – autor sau cititor.

Oricine priveşte cu sufletul o floare sau aude lumina lunii, va simţi pulsul acelei vieţi pe care, de regulă, o ignorăm.

În jurul nostru este atâta pace, încât nu pot pricepe cum noi ne împovărăm cu atâta ură.

Reiau ca încheiere: eu doar fotografiez în cuvinte ceea ce se află în noi, în fiecare, omagiul naturii şi vieţii care se primeneşte constant în jurul nostru...

Cât despre pasteluri? Citiţi şi apoi mergeţi să trăiţi frumosul la el acasă!

Ovidiu Oana-pârâu

Read more
Collapse

About the author

Ovidiu Oana-pârâu a publicat la Coresi Publishing House SRL (imprint: WWW.CORESI.NET) până acum următoarele volume de versuri:

      1.  Răspunsuri pentru Will. Sonete (2016)

      2. Surori metrese timpului. Pasteluri (2016)

      3. Poveşti din veac (2016)

      4. Răspunsuri pentru Anne. Sonettina (2017)

      5. Dragobete. Ucenic în dragoste (2017)

      6. Doina – Dorul – Dumnezeu (2017)

      7. Clonapolis (2017)

      8. Şoaptă-mă (2017)

      9. Adie-mă (2017)

      10. Era să fiu poet (2017)

      11. Ucenic în alb (2017)

      12. În valea umbrelor (2017)

      13. Totul despre dragoste (2017)

      14. Un rob în libertate (2017)

      15. Eu (2017)

Sunt în pregătire numeroase alte volume de acelaşi autor. Suntem în faţa unui proiect editorial de mare anvergură!

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
ePublishers & Editura Coresi
Read more
Collapse
Pages
288
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Romanian
Read more
Collapse
Genres
Poetry / European / General
Poetry / Subjects & Themes / Nature
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 Answers to Will. Sonnets 2007–2016. In Memoriam William Shakespeare (1564–1616)

This book is in Romanian. It is a collection of sonnets written by the Romanian poet ovidiu oana-pârâu to commemorate 400 years since William Shakespeare’s death.

În cartea sa, Răspunsuri pentru Will. Sonete 2007–2016. In Memoriam William Shakespeare (1564–1616), poetul ovidiu oana-pârâu reuneşte o serie de sonete realizate magistral, intrând într-un dialog peste veacuri între culturi şi viziuni poetice profund diferite, dar cu numeroase corespondenţe nebănuite.

Redăm câteva dintre acestea:


LXXIII. (nu sunt trăiri in noi...)

Nu sunt trăiri în noi, doar reticenţe
Ori laşităţi, vezi urletul de lup!
Prin glasul lui, spre univers erup
Tăceri trecute în evanescenţe.
Noi cultivăm doar pudibond decenţe
Chircindu-ne sub văluri reci pe trup,
Şi-ncremenim în simulări de grup,
Doar vântul zburdă liber prin esenţe.
El dă un sens dezordinii fatale,
Noi ne ferim de rătăciri de gând,
Ne înbuibăm uitându-l pe flămând
Şi proslăvim orgia cu vestale.
Ce-i de dorit, să plângi ascuns în tine?
Sau să trăieşti zicându-ţi: „îmi e bine!”?

25.05.2012


C. (sonetul 1...)

Ai vrut făpturi alese în dreaptă dăinuire,
Cu trudă şi adaos la sfânta frumuseţe.
Ştiind că cel din urmă redeveni-va mire
Supus strivit de umbra-i, ce-n moarte-o să-l îngheţe.
Să îşi strunească rugul privirii-n vieţuire
Nefiindu-şi duşmanul la propria-i blândeţe,
Ci primăverii crainic şi i-ai mai dat poveţe
Să-ngroape dor în muguri în scurta-i devenire.
L-ai sfătuit să-şi fie şi vieţii lui datornic
Nicicum robit risipei, ci mai degrabă faur,
Temeinică zidire cu viitorul spornic
Şi păstrător prea vrednic l-al lumilor tezaur.
Am risipit prin vreme, nevrednici, moştenirea
Minţind cu nepăsare, ne-am construit pieirea.

26.06.2016


CII. (Sonetul 42...)

A mea, a ta… de netrăit tristeţe!
Cum altfel e s-o afli răzleţită
Iubirea care macină, irită,
În loc să te alinte şi răsfeţe?
Încă mai crezi că ei sunt trădătorii,
Că tu n-ai nici o vină, Mare Will?
Te uită bine-n urmă, când copil,
Plăcutu-ţi-au, în taină, vânătorii.
Dilema ta e asta: renunţarea
’Ţi va rătăci prieten şi iubită!
Cu el vei şti-o sigur fericită,
Ce să alegi? Ştiu! Asta-i întrebarea.
Hai! Te dezleagă! Cumpăneşte bine!
Iubirea lor pe tine te conţine.

26.06.2016

Windows between Worlds. Poems

This book is in Romanian. It is the latest poetry volume of the greatly appreciated Romanian poet Iustin Moraru, member of The Writers’ Union of Romania.

Această ediţie a cărţii este publicată special pentru românii din diaspora.
Citiţi cărţi în limba română! Veţi fi mai aproape de casă, de ţară.
Comandaţi ediția tipărită a acestei cărți de pe site-ul Amazon corespunzător ţării în care locuiţi şi nu veţi plăti transportul internaţional.

Ferestre între lumi reafirmă forţa înzestrării poetice a lui Iustin Moraru, unul dintre fondatorii revistei Echinox din Cluj-Napoca şi unul dintre modelatorii curentului literar cu acelaşi nume.
Criticul Dan Cristea ne prezintă astfel poezia lui Iustin Moraru:

Iustin Moraru nu seamănă, în limbaj şi în felul în care scrie, cu niciun poet notabil de azi. Poet al ideii, el îşi propune să vadă „interiorul lucrurilor” sau să parvină la „ideile vii care au defrişat lumea”. [...]
În esenţă, formula autorului evocă poetica echinoxistă, cu tot cu rădăcinile ei blagiene.
Ca majoritatea poeţilor echinoxişti la debutul lor, Iustin Moraru scrie o poezie intelectuală, de rafinament şi demnitate în rostire, poezie a purităţilor, a căutării idealului, o poezie a metaforelor naturiste (floarea, copacul, pasărea), abordate şi în planul simbolic, al echivalenţelor pentru a sugera ordinea divină şi conduita etică exemplară, o poezie, în fine, care de regulă dizolvă „eul” într-un panteist anonimat cosmic. [...]
Rezistenţa la modă şi modele, vădită şi prin predominanţa etică a poemelor, face remarcabilă poezia lui Iustin Moraru în contextul literar de astăzi.

Dan Cristea

Cumpăraţi această carte acum şi aripa Marii Poezii vă va dezmierda sufletul.

 

„Secole de-a rândul, IUBIREA a reprezentat nucleul vieții, singurul cuvânt care stă la baza creației, cuvântul magic care are puterea de a schimba lumea și de a face minuni. Iubirea este scopul nostru de când ne naștem și până ne apropiem de mormânt. Orice om vrea să iubească și să fie iubit, orice om dorește să își găsească sensul prin iubire.

Volumul „Cresc iubind” este o metaforă a vieții și a iubirii, o carte care surprinde rolul inițiatic al iubirii, transformarea sufletului care nu poate cunoaște și evolua fără iubire. Aceste poezii sunt bucăți din sufletul și inima autoarei, o ființă extrem de sensibilă și delicată, iar lectura lor este o cale de a o descoperi și cunoaște. Sunt poezii scrise în etape diferite ale vieții, decisive pentru destinul ei.

A vorbi despre această carte înseamnă a vorbi despre omul pe care a scris-o, un OM frumos din toate punctele de vedere, un OM cu o inimă mare, mare și plină de foarte multă iubire. Această carte este ca o oglindă în care se reflectă sufletul autoarei, plin de lumină, iubire, har divin, îngeri, fluturi, nori, flori de tei și multe îmbrăţişări. Am citit și recitit fiecare gând, fiecare vers și am constatat de fiecare dată că mă regăsesc perfect în fiecare emoție transmisă. E ca o întoarcere în trecut, în anii adolescenței și tinereții, ca o lecție de autocunoaștere, un prilej de meditație asupra importanței acestui sentiment unic și etern.

O felicit din toată inima pentru talentul, sinceritatea și delicatețea cu care a scris aceste minunate bucăți de suflet și sper că această carte este doar începutul… aștept continuarea!”

 

Prof. Loredana Socoliuc

(profesoară de limba și literatura română, Suceava)

 

 

 

Către cititorii mei

 

 

Volumul acesta este o colecție de poezii, cele din primul capitol scrise în adolescență, când am început să concretizez în versuri căutările mele sufletești, iar cele din partea a doua a cărții au fost scrise 25 de ani mai târziu. În ultimii ani îmi tot spuneam că atunci când voi regăsi drumul sufletului meu, voi începe din nou să cânt, așa cum o făceam când eram copil. Am simțit că a sosit vremea „să cânt” despre mine, numai că de data aceasta vocea sufletului și-a croit din nou drumul prin versuri.

Cartea „Cresc iubind” reprezintă pentru mine drumul în căutare de adevăr și de sensul vieții. Pornește de la tiparul adolescentin de iubire neîmplinită, de suferință pentru că nu găsisem încă persoana care să mă înțeleagă sau asupra căreia să îmi revărs preaplinul inimii, și ajungând la sentimentul că viața fără persoana iubită nu are sens. Privind înapoi prin ochii persoanei mature de acum, îmi dau seama de profunzimea sentimentelor după care tânjeam cu atâta ardoare, de tristețea și de resemnarea atipică acelei vârste fragede.

Jocul cuvintelor și exprimarea metaforică m-au însoțit și după 25 de ani, când viața mi-a scos în cale oameni și situații care m-au impulsionat, m-au ajutat să-mi reaprind scânteia și să mă reconectez la potențialul meu creator uitat de mult.

Partea a doua a cărții este o exprimare a transcenderii iubirii omenești, așa cum din păcate se transmite în societatea în care trăim, către modelul de iubire necondiționată. Este drumul de la suferință la acceptare, de la iubirea neîmpărtăşită către cea atotcuprinzătoare. Este lecția mea, de a-mi deschide sufletul prin intermediul persoanei iubite, spre iubirea lui Dumnezeu și spre iubirea de sine.

Transformarea prin iubire înseamnă pentru mine trecerea de la posesiune, de la obsesie, de la dor și suferință, de la dezamăgiri și așteptări neîmplinite la sentimentul de iubire pură, la acceptare, la dăruire, la comuniune și, mai presus de toate, la depășirea condiției umane și implicit la apropierea de Dumnezeu, ca izvor neîncetat și nemărginit al iubirii, unde nu mai există deznădejde, durere și nici frică de moarte.

În concluzie, creșterea prin și în iubire înseamnă trecerea de la „eu vreau”, de la viața în orgoliu și norme, la „eu sunt”, la conștientizarea prezenței, apartenenței și a darurilor lui Dumnezeu în viața noastră. Cel care ne trimite oamenii în viața noastră pentru a-i iubi și a-i lăsa apoi să zboare liber mai departe, precum fluturii…

Sper ca cititorii mei să găsească în versurile mele vindecarea pe care și eu am găsit-o scriindu-le.

 

Ella Mara

Viena, 2018

 

  

DESTĂINUIRI ROMANTICE

 

 

Există cel puțin la români o vorbă, conform căreia Românul s-a născut poet, sau o alta, care spune cam așa: Nu e om să nu fi scris o poezie. În realitate ne naștem și murim cu poezia în suflet, chiar dacă nu avem curajul, tenacitatea sau chemarea să o punem pe hârtie. Astfel că sunt extrem de puțini care își adună în palma sufletului nestematele vieții lor spre a le arunca spre stele, înnobilând bolta vieții lor cu licuricii speranței, a iubirii și implicit a frumosului.

Este meritul real al autoarei de a fi făcut acest pas, oferind urmașilor trăiri de o sinceritate maximă, pe care mulți și multe, în anumite etape ale vieții le-ar fi avut. În această situație cititorul se poate și el lesne integra acestora, mesajului major, de mari semnificații umane, șarmante prin sinceritate și sensibilitate.

După cum se poate constata în carte, față în față, ca două capitole de viață distincte, stau ipostaze ale destinului uman. Primul, Adolescența, cu puritatea și căutările chintesenței iubirii, cu marile întrebări, obsesive, ale vârstei, asupra vieții, iubirii, timpului, cu referiri asupra universului celest, cu chemări de dragoste pentru împlinirea destinului ființei gata de zbor, cu dialog cu propriul suflet. Toate sub forma destăinuirilor, pe același canal erotic navigând și ulterior.

Al doilea capitol, al maturului, cu un bagaj important existențial, surprinde prin profunzimea trăirilor, unele ajunse la paroxism erotic, la fel timbrate de un romantism poetic curat. Între trăiri intense carnale și cele sufletești suave nu este decât un pas, așa cum și în viața reală totul este amestecat în vârtejul timpului de-o clipă sau de-o viață… Imaginația în poezie își are rolul său bine definit, producând efect maxim: Aș vrea să suflu-⁠n piatră trandafiri/ Fără de spini… doar cu miros de stele (poezia Aș vrea). Poeziile celui de-al doilea ciclu, redau un mozaic divers: retrospectiva vieții, întrebări existențiale, drumul de la resemnare spre speranță, dialog cu propriul suflet, teama de-a pierde omul iubit, despre esența iubirii și în final a iubirii și apropierii de Sublim, de Dumnezeu cu toată simbolistica benefică oamenilor.

Încheind lecturarea acestor destăinuiri, ce au creat autoarei acea descărcare benefică sufletească (Katharsis, după Aristotel), cititorul poare rămâne cu acea senzație a admirării unui tablou, sau audierii unui concert, care inspiră meditații și stări de spirit care ne pot pune în postura exteriorizării prin scrierea a propriilor noastre trăiri și gânduri, căci mai nimic nu este mai nobil în viață decât a lăsa o parte din sufletul nostru următoarelor generații…

 

Prof. Dr. Mugur Andronic,

Laureat al Academiei Române

 

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.