Bestiář, kniha první

· Bohové, bubáci a monstra Book 7 · Petr Vyhlídka
Ebook
842
Pages

About this ebook

Nepraktický průvodce světem nadpřirozených bytostí. Svazek, zahrnující první padesát dílů každotýdenního povídání, od roku 2001 zveřejňovaného na Bezejmenné stránce.

Při jejichž skládání vyvstala otázka.

Nechat je jít za sebou chronologicky, jak byly psány a publikovány? Vždyť i webové podobě vydrželo encyklopedické (nebo spíš slovníkové) uspořádání přesně devět dní, od prvního k druhému záznamu.

Protože toto není encyklopedie. Ani slovník. Je to sbírka. Bohů, démonů i přízraků. Strašidel všeho druhu.

Není autoritativní. I když vychází z původních pramenů, obsah je zcela podřízen autorově vůli. Někdy může být i základní informace vynechána a dlouhý odstavec věnován nepodstatné kuriozitě nebo příběhu. Vlastní teorie samozřejmě příslušně zdůrazněny.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.