Vreau să pot trăi: în mediul meu înconjurător

· Editura România Rațională
Ebook
328
Pages

About this ebook

DEDICAȚIE


Dedic această carte tuturor tinerilor din România sau de pe oricare meridian s-ar afla, dar în mod special nepoților mei Mihai și Teodora Guran, amintindu-le tuturor că voi trebuie să fiți făuritorii viitorului acestei țari, pentru că voi veți fi beneficiarii lui, iar viitorul vă aparține numai vouă.


Pentru a trăi pe aceste meleaguri în prosperitate și bunăstare, nu trebuie să lăsați pe alții să gândească în locul vostru, implicați-vă și luptați pentru a avea legi bune și drepte, conducători patrioți și dascăli dedicați meseriei lor, pentru că numai așa o să puteți deveni cetățeni demni, care se pot bucura de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului modern.


Dacă o să puneți în practică acest îndemn, nu va mai fi necesar să vă gândiți la abandonul de țară, pentru că descătușând toată energiile și forțele voastre, dacă o să puneți în aplicare toate cunoștințele acumulate de voi, o să puteți transforma România într-o adevărată ”Grădina a Maicii Domnului”, unde prosperitate va fi la ea acasă, iar strădania efortului vostru, va fi cinstită în veci de copiii, nepoții și urmașii străbunei civilizații românești.

About the author

Publicaţii:

* Articole publicate în țară în calitate de prim autor (în ultimii 10 ani): 60.

* Articole publicate în țară în calitate de coautor (în ultimii 10 ani): 29.

* Articole publicate în străinătate în calitate de prim autor: 10.

* Articole publicate în străinătate în calitate de coautor: 15.

* Publicistică (în ultimii 5 ani): peste 250 de articole publicate în diverse ziare și publicații românești.


Publicații de referință sub formă de monografii de specialitate:

• Anuarul calității apelor subterane freatice din România (1986 – 1989) - Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Gospodărirea Apelor (I.C.P.G.A.) Bucureşti.


• ”Încărcarea apelor subterane freatice din județul Ialomița cu compuși ai azotului (NO3, NO2, NH4) și fosfor (PO4)”, Institutul de Cercetări și Inginerie a Mediului Bucureşti.


• „Diferențierea ecoregiunilor de pe teritoriul României în vederea evaluării stării acestora. Harta calității apelor subterane freatice din România, scara 1:1.000.000”, Institutul de Cercetări și Inginerie a Mediului Bucureşti.


• „ATLASUL POLUĂRII MEDIULUI DIN ROMÂNIA – Elaborarea de hărți tematice sectoriale pentru teritoriul României, la scara 1:1.000.000, în vederea evidențierii și cuantificării intensității de poluare a aerului cu noxe, cât și a precipitațiilor atmosferice” Institutul de Cercetări și Inginerie a Mediului București, 1994.


• „Sinteze grafice și analitice privind dinamica populației, a așezărilor umane și a modului de utilizare al terenurilor în Câmpia Bărăganului de Sud în perioada 1850-1990”, Institutul de Cercetări și Inginerie a Mediului București.


• „ATLASUL POLUĂRII MEDIULUI DIN ROMÂNIA – Elaborarea hărților privind evoluția calității apelor de suprafață și subterane din România, scara 1:1.000.000, Institutul de Cercetări și Inginerie a Mediului București.


• „Tipuri de peisaje și dinamica evoluției acestora în Câmpia Bărăganului de Sud, în perioada 1850-1990” (hărți la scara 1:25.000, 1:100.000 și 1:200.000), Institutul de Cercetări și Inginerie a Mediului București.

Președinte și fondator al Partidului România Rațională

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.