Ruženec: Cesta, ktorá ti zmení život

Children of Medjugorje. Inc
5.0
3 reviews
Ebook
248
Pages
Eligible

About this ebook

Hlavnou myšlienkou tejto knihy je rozjímanie o Ježišovi a Panne Márii. Každá etapa ich života sa sprítomňuje a premieta v našich srdciach. Spolu s nimi vchádzame do betlehemskej maštaľky či do chrámu v Jeruzaleme, putujeme spolu po Galilei, trpíme s nimi v burácajúcom dave na nádvorí Pilátovho paláca a neskôr jasáme s Máriou Magdalénou pri stretnutí s Ježišom, ktorý premohol smrť...

Na spoločnej ceste s Ježišom a Máriou čerpáme milosti obsiahnuté v každom tajomstve a všetko sledujeme s detskou zvedavosťou a úžasom, zatiaľ čo nás premieňajú lúče svetla vyžarujúce z evanjelia.

Odhaľujeme tiež desať doposiaľ nepoznaných tajomstiev: rozjímame nad tajomstvami súcitu a milosrdenstva, ktoré vychádzajú zo Svätého písma a z Tradície Cirkvi.

Ratings and reviews

5.0
3 reviews

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.