Tinin Görüngübilimi

· İdea Yayınevi
5.0
1 review
Ebook
336
Pages

About this ebook

Tinin Görüngübilimi Hegel’in ilk kitabıdır. Schelling’e bir mektubuna göre, “kitabın yazılması Jena savaşından (14 Ekim 1806) önceki gece” tamamlandı. Erken doğumun izlerini taşıyan ve bu nedenle pragmatik okuma tarafından ve sık sık ideolojik beklentiler zemininde yeğlenen bu çalışmayı Nürnberg’de 1812-1816 yılları arasında üç bölümde yayımlanan Mantık Bilimi (‘Büyük Mantık’), arkasından Felsefi Bilimler Ansiklopedisi (Heidelberg, 1817), ve Tüze Felsefesi (Berlin, 1821) izledi. Hegel daha sonra Tinin Görüngübilimi’ni “bir gençlik yapıtı” olarak kabul etti, kitabın başlığından “Bilim Dizgesinin Birinci Bölümü” anlatımını kaldırdı, içeriğini Ansiklopedi’nin dizgesel yapısı içerisine yeniden uyarladı ve yaşamı boyunca Bilim Dizgesi olarak kabul ettiği bu son çalışmasını geliştirmeyi ve yenileştirmeyi sürdürdü. Ansiklopedi Mantık Bilimi’ ni olduğu gibi “Tin Felsefesi”ne ait Tüze Felsefesi’ ni de kapsar ve bütün dizgenin daha öte açınımı Hegel’in kendi elyazmalarından ve öğrencilerinin notlarından yayıma hazırlanan yapıtlarında saklanmıştır. “Önsöz” yapıtın kendisinin tamamlanmasından sonra yazılmıştır.İDEA YAYINEVİNDE HEGEL (Çeviriler: Aziz Yardımlı)


Tinin Görüngübilimi (T-A)

Mantık Bilimi (Küçük Mantık; Felsefi Bilimler Ansiklopedisi — I; T-A)

Mantık Bilimi (Büyük Mantık)

Doğa Felsefesi — I / Mekanik (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi — II) 

Felsefi Propedeutik (T-A)

Tüze Felsefesi (T-A) 

Tarih Felsefesi

Estetiğe Giriş

Ratings and reviews

5.0
1 review

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.