Tinin Görüngübilimi (SEÇMELER): (ÖNSÖZ • GİRİŞ • DUYU PEKİNLİĞİ • SALTIK BİLİGİ)

· İDEA KLASİK SET Book 4 · İdea Yayınevi
Ebook
108
Pages

About this ebook

Tinin Görüngübilimi’ine “Önsöz” Üzerine Birkaç Yorum:


“... bu ‘Önsöz’ün anlamı tam olarak yakalanırsa Hegel’in felsefesi anlaşılır derken abartmıyorum.”

Rudolf Haym, Hegel und seine Zeit (1875) 


“Tüm Hegel metinlerinin en önemlisi. ... Görüngübilim’e ‘Önsöz’ü anlayan Hegel’i anlamıştır.”

Hermann Glockner, Hegel (1940) 


“Görüngübilim’e ‘Önsöz’ tüm zamanların en büyük felsefi girişimlerinden biridir.”

Herbert Marcuse, Us ve Devrim (1941) 


“‘Önsöz’ romantik bir senfoni gibi gürler ... Onu bir dünya-tarihsel şenliğe benzetirim.”

Gustav Emil Müller, Hegel (1959) 


Tinin Görüngübilimi Hegel’in ilk kitabıdır. Schel­ling’­e bir mek­­tubuna göre, “kitabın yazılması Jena savaşından (14 Ekim 1806) ­önceki gece” tamamlandı. Ama yayımcıya zamanında yetiştirilmesi kaygısının sonuçları bile çalışmanın büyüklüğünün ve değerinin anlaşılması tarafından olmasa da hiç olmazsa sezgisi tarafından önemsizleştirildi. Erken doğumun izlerini taşıyan ve bu nedenle pragmatik okuma tara­fından ve sık sık politik beklentiler zemininde yeğlenen bu çalışmayı Nürn­berg’de 1812-1816 ­yılları ara­sında üç bölümde yayımlanan Mantık ­Bilimi (‘Büyük ­Mantık’), arkasından Felsefi Bilimler Ansiklopedisi (Heidelberg, 1817), ve Tüze Felsefesi (Berlin, 1821) izledi. Hegel daha ­sonra Tinin Görüngübilimi’ni “bir gençlik yapıtı” olarak kabul etti, kitabın başlığından “Bilim Dizgesinin Birinci Bölümü” anlatımını kaldırdı, içeriğini Ansik­lo­­pe­di’ nin dizgesel yapısı içerisine yeniden uyarladı ve yaşamı boyunca Bilim Dizgesi olarak kabul ettiği bu son çalışmasını geliştirmeyi ve yenileştirmeyi sürdürdü. Ansiklopedi Mantık Bilimi’ ni olduğu gibi “Tin Felsefesi”ne ait Tüze Felsefesi’ ni de kapsar ve bütün dizgenin daha öte açınımı Hegel’in kendi el yazmalarından ve öğrencilerinin notlarından yayıma hazırlanan yapıtlarında saklanmıştır. “Önsöz” yapıtın kendisinin tamamlanmasından sonra yazılmıştır.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.