Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech

· · · · · ·
Univerzita Palackého v Olomouci
Ebook
100
Pages

About this ebook

Metodika vznikla v rámci projektu TAČR Omega č. TD03000195 Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech. Metodika reaguje na aktuální vývoj a s ním související změny v oblasti automobilového průmyslu a seznamuje odbornou veřejnost i běžné uživatele s problematikou adaptace člověka na systémy ADAS (pokročilé asistenční systémy pro řidiče) ve vozidlech. Vychází ze současné situace, kdy jsou řidičům nabízeny automobily vybavené inteligentními systémy, řidiči však nejsou zpravidla o implementovaných systémech dostatečně informováni a nejsou si plně vědomi limitů svého vozidla. Metodika je tak nástrojem pro prevenci, výcvik a vzdělávání řidičů v této oblasti.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.