Çağ ve Nesil-7: IŞIĞIN GÖRÜNDÜĞÜ UFUK

· Blue Dome Press
3.3
7 reviews
Ebook
407
Pages
Eligible

About this ebook

 “Mukaddes hüznünün gurbeti içinde, sürekli şevk çağıltıları duyan “gönüller ustası”, bu şevkle hep ‘ufukların tadı’nı kovalar. Ufuklardan seslenir ve şehre inip “feryâd u figân” koparmak ister. Tıpkı 13. yüzyılda, gecenin sonunda bir horoz ötüşü gibi beliren Yunus Emre’nin tavrıdır bu. Yunus’un “Her dem yeniden doğarız / Bizden kim usanası” deyişi gibi... Yazar, onun sesini andıran yerli, sıcak ve dupduru bir sesle konuşmaktadır. Bir ümit ve yeniden var oluş sürecinin perdesini aralamaktadır.”

 

Ratings and reviews

3.3
7 reviews

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.