ความจริงที่โลกต้องรู้

· GoodSeed International
3.7
8.12K reviews
Ebook
445
Pages
Eligible

About this ebook

 ยังมีทางออกสำหรับปัญหาทุกอย่างหรือไม่? ชีวิตเรามีความหมายหรือ จุดประสงค์หรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรู้ว่าทำไมเราจึงเกิดมาในโลก และเรากำลัง จะเดินทางไปที่ใด? ทำไมโลกนี้จึงมีแต่ความทุกข์และความตาย? ชีวิตหลังความตาย มีจริงหรือไม่? เราสามารถรู้ความจริงกระจ่างได้หรือไม่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้? เราถูกกำหนดให้ดับสูญแล้วก้าวไปสู่นิพพานอันยิ่งใหญ่ใช่หรือไม่? จริงหรือ ที่ไม่มีคำตอบ สำหรับคำถามเหล่านี้เลย?

มีหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งซึ่งถกถึงเรื่องคำถามในชีวิตเหล่านี้ หนังสือเล่มนั้นคือ "พระคริสตธรรมคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" แต่คำตอบที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้หรือไม่?

การที่คุณจะตัดสินใจถึงเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองนั้น คุณต้องรู้ก่อนว่าจริงๆ แล้วพระคัมภีร์สอนไว้ อย่างไร?

หนังสือ ความจริงที่โลกต้องรู้ เล่มนี้ กะเทาะเปลือกศาสนาออกจากหนังสือศักด์ิสิทธ์ิ และปล่อยให้เรื่องราวเก่าแก่ได้เปิดเผยออกมาด้วยตัวของมันเอง ขณะที่คุณกำลัง เสาะแสวงหาความจริง คุณจะได้พบข่าวสารแห่งความหวังด้วย นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน

Ratings and reviews

3.7
8.12K reviews
Coregame HD
January 23, 2014
Must read
3 people found this review helpful
Did you find this helpful?
Nattapon Jampadang (Top)
January 26, 2014
ผมชอบหนังสือแนวนี้มากเลยครับ
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?
จุฑาทิพย์ ศรีกฤษณรักษ์
July 16, 2023
พระศาสนาหนังสือ พระศาสนาหนังสือฯลฯ พระศาสนาหนังสือ
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.