FASILDAN FASILA-4

· Blue Dome Press, Inc
3.2
13 reviews
Ebook
248
Pages
Eligible

About this ebook

“Zaman ve mekânüstü veya bunların son sınırında yaşayabilen çok az insan dışında, bütün insan nesli, yaşadığı zamanın çocuğudur: Tasavvufta biraz farklı mânâda kullanılsa da, ibnü’l-vakt’tir o; düşüncelerinin, duygularının, hayat felsefesinin, dünya görüşünün belirlenmesinde içinde yaşadığı zamanın etkisi inkâr edilemez. Bu bakımdan, din gibi, ana kaynakları, kaideleri ve değerleriyle sabit bir olgunun, her döneme ve herkese hitap eden, her şartta ve mekânda uygulanabilir, yani elastikî yanları, sabit yanları kadar önemlidir denebilir. Çünkü, onun bu hususiyeti iyi kavranamazsa, son derece dinamik bir olgu olan din, statikleşir ve sürekli tekâmüle açık iken, durgunluğun, hatta yosun bağlamanın vasıtası hâline getirilebilir. Fasıldan Fasıla, dini, bütün dinamik yanlarıyla kavramada ayrı bir önemi haizdir.”


Ratings and reviews

3.2
13 reviews

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.