TARİH PROJELERİ I

·
5.0
2 reviews
Ebook
147
Pages

About this ebook

ÖNSÖZ

Yazarımız Yakup Tuncel tarih öğretmenidir. Meslek yaşamının büyük kısmını özel yeteneklilerin eğitimine yönelik tarih eğitimi oluşturmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan binlerce öğrencinin eğitim ve etkinliklerine katılmış, BYF, ÖYG ve PROJE gruplarına tarih eğitimi vermiştir.

Proje tabanlı eğitimin ve öğrenci üretiminin önceliklendirildiği bilim ve sanat merkezlerinde; öğrencilerin yetenek, istidad ve kabiliyetlerine göre yönlendirildikleri programları tamamlayabilmeleri için en az bir proje tamamlamaları beklenir. Adı konmamış bile olsa yapılacak projelerin standartların bilim alanlarında en az TÜBİTAK standardını taşıması beklenir.

Tarih alanının genişliği ve derinliği, nicel olarak konu zenginliği bu alanda yapılacak projelerde yöntem ve teknik belirlemede zorluğu da beraberinde getirmektedir. Farklı inceleme, araştırma ve proje türleri için farklı tekniklerin seçimi gereklikid; zaman zaman da bu tekniklerin birlikte kullanılmasını gerektiren çalışmalar ile karşılaşılabilmektedir. Hiç şüphesiz trans disipliner çalışmalarda farklı disiplinlerin uygulamalarından da yararlanabilme gibi karmaşık bir metodolojinin içerisinden özel yetenekli de olsa öğrencilerin kendi birikimleri ve çabaları ile başetmeleri beklenemez. Bu komplike yapının içinde uygun hedefe yönelmeleri ve bilimsel bir çalışma yürütmeleri için profesyonel rehberliğe ve tecrübeli bir danışmana ihtiyaç duyarlar. BİLSEM öğretmenleri özellikle proje danışmanlığı yürüten öğretmenlerin bu konularda kendilerini iyi yetiştirmiş olmaları beklenir.

Yakup Tuncel danışmanlığını yaptığı öğrencileri ile birlikte yürüttüğü projelerde; elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla bu konudaki profesyonelliği tescillenmiş bir meslektaşımızdır. Bu konudaki yetkinliğini uzun süredir BİLSEM’ler için üretilen ve yardımcı etkinlik materyali olarak kullanılan içeriklerin hazırlanmasında sunmuş olduğu katkılarla ileri boyutlara taşımıştır.

Tuncel, ilk olarak üç kitap halinde yayımlanan bu çalışmasında danışmanlığını yaptığı öğrencileri ile birlikte hazırladıkları ve kendisi tarafından seçilen başarılı projelerin raporlarını paylaşmaktadır. TÜBİTAK 2204 serisi projeler başta olmak üzere, farklı süreçler için hazırlanan tarih projelerinin raporları TÜBİTAK proje yazım klavuzlarının yayımlandıkları dönemlerdeki standartlarına uyularak hazırlanmıştır. Toplamda on yedi farklı tarih projenin raporundan oluşan bu çalışmalar; yöntem-teknik, içerik ve konu çeşitliliği açısından birbirinden farklı proje tiplerini barındırmaktadır.

Projelerde emeği geçen öğrencilerimizin bu alandaki tecrübelerini bu yolda ilerlemek isteyenlerle paylaşmaları takdire şayan bir inceliktir, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çalışmalarım sırasında desteklerini esirgemeyen eşim Betül ve çocuklarım Yusuf Hazar ve Muhammed Berke'ye; çalışmaların bir araya getirilerek yayımlanmasındaki emeklerinden dolayı meslektaşım Erol Kömür’e ayrı ayrı teşekkür ederin. Tarih alanında proje hazırlamak ve özellikle yapılan projelerin raporlanmasında nasıl bir yol takip edilmesine dair referans arayan öğrencilere; tarih alanında proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapan meslektaşlarımıza yararlı olması dileği ile… İçerik hakkındaki görüş ve önerilerinizi, kitapların devamı hakkındaki beklentilerinizi tarihprojelerim@gmail.com adresine yazabilirsiniz…

İstanbul – 2023.

Ratings and reviews

5.0
2 reviews

About the author

Tarih Öğretmeni

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.