ENGİNLİĞİYLE BİZİM DÜNYAMIZ: İktisadî Mülâhazalar

· Blue Dome Press
4.0
12 reviews
Ebook
660
Pages
Eligible

About this ebook

“Bir Yeryüzü Cennet Projesi’ olarak da adlandırabileceği­miz Enginliğiyle Bizim Dünyamız da ilk bakışta bir ütopya zan­ne­dilebilir. Oysa o, asırlarca realite dünyasının en acımasız darbeleri karşısında dahi sarsılmayan bir sistemin, yeryüzünü belli zaman ve mekânları itibarıyla cennete çeviren gerçek bir yansımasıdır. Bu proje, nice defalar ve nice asırlar yaşanıp hayata geçirilmiştir. Bu projede anlatılanların önemli bir kısmı, günümüzün ideal bir topluluk teşkil eden yeni nesilleri tarafından da hâlen yaşanmaktadır.”Ratings and reviews

4.0
12 reviews

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.