Işıkta Yaşamak: İncil’in Yuhanna Mektupları Üzerine Bir Yorum

Yaşam Kilisesi
3

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/139

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yaratılış ve Tarih' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/154

Işıkta Yaşamak

Hayat artık çok karmaşık bir hal almıştır. Örneğin teknolojiden anlamadan bir insan toplum arasında neredeyse yaşayamaz oldu. Her geçen gün daha da kalabalıklaşan bu yaşantımızdan kurtulmak için bazen telefonun ve internetin olmadığı bir yerlere kaçmak istiyoruz. Basit ve sade bir hayatımız olsaydı ne kadar güzel olurdu, değil mi? Aslında hayatın tüm bu fazlalıklarından silkelenip bir an soyutlanabilirsek oldukça sade ve yalın bir gerçek ortaya çıkıyor. Ya karanlıkta ya da ışıkta yaşıyoruz! Ya günaha esir ya da Tanrı’ya bağlı olarak yaşıyoruz. Temel bu gerçek hayatımızın tümünü yönlendirip şekillendiriyor. İşte Mesih’in Elçisi Yuhanna kısa bu mektuplarında hayatı en basite indirgeyerek yaşamın esaslarına odaklanır. Yuhanna’ya göre hayat aslında o kadar çok karmaşık değildir. Her şey siyah ya da beyazdır, arada gri ton yoktur. Ya Tanrı’nın yolundan ilerliyoruz ya da İblis ile beraber ters istikamete gidiyoruz. Aslında hayata bu açıdan baktığımızda birçok şeyi çok daha net ve açık görebiliyoruz. Peki ‘ışıkta yaşamak’ tam olarak ne demek? Kulağa hoş geliyor ama pratik olarak nasıl gerçekleşir? Yuhanna’nın anlattığı gibi öncellikle insanın Yaradan Tanrı’yı doğru düzgün tanıması gerekir. Tanrı kimdir? Nasıl biridir? Bizden ne ister? Her şey burada başlıyor. İkinci olarak Tanrı’nın tüm dünyayı kurtarmak için gönderdiği kutsal Oğlunu tanımamız gerek. Mesih'e gerçek kimliği doğrultusunda inanmamız gerekir. Üçüncüsü, yalnızca İsa Mesih’e iman ettiğimizi söylemek yeterli değildir, O’nun yolunda ilerlememiz gerekir. Tanrı’nın buyrukları uyarınca her geçen gün günahtan sıyrılıp Rab’bin kutsallığına yaraşır bir yaşantı sergilemeye gayret göstermeliyiz. Tabi biz bunu kendi gücümüzle yapamayız. Ancak ışık kaynağı olan Tanrı’ya bağlı kalarak bizler kutsal ışığında yürüyebiliriz. Nitekim ışıkta yaşamak daha dindar olmak değil İsa Mesih aracılığıyla Tanrı’yla doğrudan bir ilişkiye sahip olmak demektir. Rab’bin kendisiyle kutsal bir beraberlik söz konusudur. Dahası bizim gibi Mesih’e inanan diğer herkes ile harika bir birliktelik de söz konusudur. Böylece İsa Mesih’e iman eden öncellikle Tanrı’yla ama aynı zamanda tüm kutsallarla birlikte kutsal ve ebedi bir paydaşlığa dahil olur. Bunları kaydeden Yuhanna için tarif ettiği bu harika hayat hayali bir şey değildi. Kendisi İsa Mesih’i bizzat tanımış, O’nunla birlikte bir kaç yıl gezmiş, çarmıhtaki ölümüne ve görkemli dirilişine tanık olmuştu. Bahsettiği paydaşlık da teorik bir şey değildi. Elçi Yuhanna İsa Mesih’in hala yaşadığı ve kendisine iman eden herkeste varlığını ve etkinliğini sürdürdüğüne inanıyordu. Ancak bu kutsal beraberlik yalnızca özel bir kavme bağışlanmış bir ayrıcalık değil, iman eden herkes için geçerlidir. İşte bu mektupta amacı tüm herkesi bu harika paydaşlığa çağırmaktır. Hep birlikte ışıkta Rab’bin sevgi yolunda ilerleyebilsek ne güzel olur. Tabi ki bu kolay değil çünkü ışığı kıskanan karanlık güçleri ortalığı karıştırmak ve bizi gerçekten caydırmak için uğraşacaklar. Ancak gerçekten Tanrı’yı seven kişiyi hiç kimse Rab’den koparamaz. Sonuç olarak Tanrı’nın kutsal yolunda yürümek ışıkta yaşamak istiyorsanız, gelin Işığın ta kendisini tanıyan Yuhanna ile birlikte adım adım ilerleyelim.    

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Türkçe Kitaplar, Zebur, Mezmur, Kitap, Tanrı, İsa Mesih, Allah, Mesih, İncil, 3. Yuhanna, Hıristiyan, Mezmur, Yaşam Kilisesi, İsa Mesih, Hıristiyan, Turkce, Tevrat, Tanrı, Peygamber, Hristiyan, Kilise, Mesih, 3. Yuhanna, Hristiyan, 1. Yuhanna, Kilise, 2. Yuhanna, Allah, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Tevrat, Turkce, İncil, 2. Yuhanna, Kitap, Zebur, Yaşam Kilisesi, 1. Yuhanna, Yorum, Yorum]

Read more
Collapse

About the author

Can Nuroğlu

Evli ve üç çocuk babasıdır. Amerika'da Emmaus İncil Üniversitesinden mezun olduktan sonra on bir yıl Diyarbakır Kilisesinde hizmet etti. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'ta bulunup Mesih'in hizmetine devam etmektedir.

Facebook'ta Can ile görüşebilirsiniz ( https://www.facebook.com/can.nuroglu.9 ). Ayrıca heygavu ( http://heygavur.com )r.com'dan ( http://heygavur.com ) onun TV programları izleyebilirsiniz.

Read more
Collapse
2.3
3 total
Loading…

Additional Information

Publisher
Yaşam Kilisesi
Read more
Collapse
Pages
43
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/137

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yaratılış ve Tarih' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/154

Yetkin İmanlı

Kalabalık bir ortamda ‘İnsan yetkinliğe nasıl erişebilir?’ diye sorarsanız insanların bu konu üzerinde ne kadar farklı düşündüklerini görürsünüz. Yetkinlik sözü herkesin hoşuna gider. İnsanlar alt sıralarda değil zirvelerde  olmak istiyor. Herkes tırmanıp önemli bir yere yükselmek istiyor. Tabi, yetkinlik derken neyi kastettiğimiz önemlidir. Çoğu insan bunu maddi anlamda algılar. Yetkin olmak işçi değil yönetici olmak demektir. Öğrenci değil öğretmen olmak demektir. Yetkinliğe ermek demek az para değil çok para kazanmak demektir. Sadece lise mezunu değil ünlü bir üniversiteden doktora elde etmek demektir. Kısacası yaşadığımız dünyada yetkinlik demek paranla olsun aklınla olsun olabildiğince yüksek bir konuma yükselmek demektir. Şimdi buradaki portreye baktığımızda kişinin insanların gözünde yetkinliğe nasıl erdiğini görüyoruz. Fakat bundan daha önemli bir olay var o da insan Tanrı’nın gözünde nasıl yetkinliğe erişebilir? Ya da, bizi yaratan yüce Rab’bimize göre asıl yetkinlik nedir?   

İncil’in başından beri Mesih’in insanları ‘yetkinliğe’ çağırdığını görebiliyoruz (Matta 5:20, 48). Fakat İsa’nın kastettiği yetkinlik maddiyattan öte bir durumdu. Aynı zamanda yetkinlik sadece dindar olmak değil, nitekim Mesih’in en çok eleştirdiği kesim dindar kesimiydi. Ama yetkinlik herkesin kendi keyfine kalmış göreceli bir kavram da değildir. İsa Mesih için yetkinliğin temeli şu iki ayak üzerinde duruyor: ‘Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin.’ ve ‘Komşunu kendin gibi seveceksin (Matta 22:37-39).’ Mesih’e göre peygamberlerin sözleri ve Kutsal Yasa’nın tümü bu iki buyruğa dayanır. Anlaşılan gerçek anlamda yetkin olmak için Rab’bin bu temel ilkelerine uymalıyız. Ama nasıl olacak? Mesih göğe alındıktan sonra izleyicileri İsa’nın bu öğretilerini hayata dökmeye başladılar. Bunu yapmak çok zordu çünkü her yönden baskı geliyordu. Mesih’in öğrettiği gibi herkesi, hatta düşmanlarını bile sevmek o kadar kolay değildir. Yeruşalim’de bulunan ilk kilisenin ana direklerinden biri olan Yakup ise bunu hem kendi hayatında harika bir şekilde uygulardı hem de imanlılara uygulamalı olarak öğretirdi. Yazdığı bu mektupta Mesih’in bahsettiği bu ‘Sevgi Yasası’nın pratik hayatta nasıl uygulanması gerektiğini gösterir. 

En başta, Yakup yetkinliğe erişmek için sıkıntılara dayanmamız gerektiğini vurgular. Tabi yetkinlik derken dünyanın gösterdiği maddi bir yetkinlik değil, ruhsal bir olgunluk, kısacası Mesih gibi olmayı kastediyor. Bu anlamda yetkinlik bir konumdan ziyade karakterimizle alakalıdır. İlerleyen bölümlerde yetkin bir karakterin temel unsurlarını şöyle özetler: ‘Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun (1:19).’  Dinlemek derken sadece dinleyici olmak değil, gerçek anlamda uygulayıcı olmamızı ister. Fazla konuşmamak ve öfkelenmemek konusunda daha birçok pratik öğütleri de vardır. Göreceğimiz gibi bu mektup Mesih’in temel buyruklarını uygulamak için pek çok harika örnekler ve pratik öğretiler aktarır. Bu anlamda yetkin birer Mesih imanlısı olmayı öğrenmek için Yakup’un mektubu oldukça zengin bir kaynaktır. Sonuçta insanın sadece Mesih’e uyarak tam anlamıyla yetkinliğe erişebileceğini göreceğiz. 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Yakup, Hristiyan, Turkce, Hristiyan, Mezmur, Mesih, İsa Mesih, Zebur, Kitap, Peygamber, Türkçe Kitaplar, Hıristiyan, Kilise, Allah, Mezmur, Yorum, Yetkinlik, Tanrı, Hıristiyan, Turkce, Allah, Yaşam Kilisesi, Kitap, Yetkinlik, Türkçe Kitaplar, Yaşam Kilisesi, Tevrat, İncil, İncil, Yorum, Mesih, Kilise, Zebur, Tevrat, Tanrı, Peygamber, İsa Mesih, Yakup]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/149

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yaratılış ve Tarih' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/154

Yeni Antlaşma Bilgisi

Bu kitap okuyucuları için Yeni Antlaşma içinde yapacakları keşif yolculuğunda bir kılavuz niteliğindedir: Yeni Antlaşma’yı kişisel olarak okumak ve çalışmak konusunda teşvik etmek ve aynı zamanda İncil’i daha iyi anlamak için size yardımcı olacaktır. Bu konuda şunları bilmek yarar getirecektir:    • Yeni Antlaşma’ya ilişkin bazı genel arka plan bilgileriyle, her bir kitaba ilişkin bilgi (Kim, ne zaman ve her şeyden önce neden yazdı?),    • “anahtar ayet” adı verilen, yani ilgili kitabın ana konusunu karakterize eden ayet,    • içeriğini ve düşünce yapısını iyi tanıyabilmek için kitabın kuruluş düzenine kısa bir genel bakış,    • ayrıca kitabın en önemli içeriğini gösteren bildiriler.    • Kitabın sonunda bulunan okuma düzeneği, Yeni Antlaşma’yı sistemli olarak tanımak konusunda bir öneri olarak sunuluyor.Elinizdeki bu kitap Martin Bucer Semineri için Thomas Kinker’in yazmış olduğu “Lernhilfe Bibelkunde NT” (Kutsal Kitap Yeni Antlaşma Bilimi Öğrenim Yardımı) kitabı temel alınarak oluştu. Bu kapsamda özel teşekkürüm, lütfederek bana kaynaklarını kullanmama izin veren Thomas Kinker’e yöneliktir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Hıristiyan, Allah, Allah, Hıristiyan, İsa Mesih, Mezmur, Mesih, Tanrı, Zebur, Peygamber, Peygamber, Yeni Antlaşma, Tanrı, Tevrat, İsa Mesih, Kurtuluş Kitapları, Hristiyan, Kitap, Türkçe Kitaplar, İncil, Kitap, Hristiyan, Mezmur, Yeni Antlaşma, Kilise, Türkçe Kitaplar, İncil, Turkce, Kilise, Mesih, Tevrat, İncil, Kurtuluş Kitapları, İncil, Turkce, Zebur]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/109

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yaratılış ve Tarih' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/154

Kutsal Nağmeler

Halk arasında genellikle Kutsal Kitap üç bölüm şeklinde bilinir: Tevrat, Zebur ve İncil. Bu görüşe göre Tevrat Musa’ya verildi, Zebur Davut’a ve İncil İsa Mesih’e teslim edildi. Aslında çok basite indirgenmiş bu dizin gerçeği tam yansıtmıyor. Kutsal Kitap esas iki bölümden oluşur, Eski ve Yeni Antlaşma. Yeni Antlaşma, Mesih’in havarilerin kalemiyle İsa’nın hayatını ve ilk kilisenin gelişimi kaydeder. Eski Antlaşma ise Mesih’in yolunu hazırlamak üzere kendisinden yüzlerce sene önce peygamberler aracılığıyla İsrail toplumuna aktarılan kutsal yazılardır. Sanılanın aksine sadece Tevrat ve Zebur, yani Musa’nın ve Davut’un yazılarından çok daha fazla materyal mevcuttur. Hatta toplam 39 kitap ya da bölüm söz konusudur. İlk beş bölümü Musa’nın eliyle Tanrı’nın İsrail halkıyla yaptığı kutsal antlaşmanın geçmişini ve gerekçelerini kaydeder. Sonraki bölümler İsrail’in tarihini aktarır. Daha sonra peygamberlerin uyarıcı ve umut verici mesajları da görülür. Mezmurlar da, yani Zebur denilen kısım, bunların tam ortasında yer alır.

Mezmurlar esas Tanrı’yı yüceltmek için bestelenen ilahilerdir. Bu kutsal nağmelerin büyük çoğunluğu Peygamber Davut tarafından yazıldığı için Mezmur Kitabı onun adıyla anılır. Ama mezmurlar sadece bir takım ilahi ya da ezgi değil, çünkü yeri geldiğinde İsrail’in tarihine epece değinir ve belirli noktalarda henüz gelecekte olan pek çok önemli olayın açıklamasını da yapar. Mezmurlar özellikle Mesih’in hayatına ve hizmetine ilişkin önemli bir rol oynarlar. Bunun sebebi İsa Mesih’in bin sene önce Davut’la yapılan kutsal bir antlaşmanın sonucunda gelmiş olmasıdır. Böylece Davut’un Kutsal Ruh’un esinlenmesiyle yazdığı pek çok mezmur kendi soyundan gelecek olan ve asırlarca beklenen büyük kral Mesih için yazılmıştı. Böylece mezmurları okurken bir yandan Tanrı’yı her durumda nasıl öveceğimizi öğrenirken öbür yandan Tanrı’nın tarih içinde bizim için neler yaptığını da öğrenebiliriz.

Okumakta olduğunuz eser Zebur denilen Mezmurun metnini aktarmakla birlikte, üzerinde yapılan açıklamalardan ibarettir. Kutsal Kitap’ın bu kısmı çok eskiden İbranice dilinde yazılan ilahi olarak okunan duaları ve şiirleri içerir. Değerli okuyucu, duamız bu açıklamaların yüceltilmeye layık olan tek Tanrı’yı daha yakından tanımanıza ve O’nun yolunda ilerlemenize yaramasıdır.  

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mezmurlar, Tevrat, Peygamber, Allah, Turkce, Kilise, Hıristiyan, Kitap, İncil, Hristiyan, Zebur, Mezmur, Hıristiyan, Yorum, Tevrat, Tanrı, Kitap, Yorum, Allah, Peygamber, Mesih, Mesih, Yaşam Kilisesi, Hristiyan, Mezmurlar, Tanrı, Zebur, Türkçe Kitaplar, Zebur, Türkçe Kitaplar, Mezmur, Kilise, Zebur, İncil, İsa Mesih, Yaşam Kilisesi, İsa Mesih, Turkce]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/145

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yaratılış ve Tarih' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/154

Deizm'den Mesih'e

Çoğumuz “bilim ve din çatışır mı?” şeklindeki tartışmaları duymuştur; bilim adına ve din adına iki tarafın tartışmalarını izlemiş ya da okumuştur.  Ancak bu tartışmalar daha çok uzmanlık alanı din olmayan bilimadamları ile din görevlilerini karşı karşıya getirmiş gibi görünse de, iki taraf da bilmedikleri alanlara girme cesareti gös-terdikleri halde, birbirlerini anlayamadıkları gibi, gerek önyargı gerekse karşı tarafın argümanı hakkında olgun bir fikre sahip olamadıkları için bu tartışmalar ne dinle-yicilerine ne de tartışmacı taraflara yeterince bir açıklık kazandıramamıştır. Gerçekte bilimsel her buluş ve ilerleme, bizlerin Tanrı’ya olan hayranlığımızı güçlen-diren şeylerdir. Çünkü bilim Tanrı’nın yarattığı materyalleri araştırır (ölçer). Bu yüzden bilim Tanrı’yı açıklamak zorunda da değildir. Diğer yandan Kutsal Kitap bilimsel sorulara cevap vermek için yazılmamıştır. Bu yüzden bilim de kendi normlarıyla Tanrı’yı keşfetmek zorunda değildir.  Şu ana kadar yapılan mevcut tartışmalar bilim ve dinin çatışması gibi görünmekten uzak olsa da, bu konu, dini küçümseyen ve Tanrı’yı tanımayan bilimadamlarının iki farklı konuyu çatışıyor gibi gösterme çabalarından öte gidememiştir.  Bu türden tartışmalar bazen çatışan şeylerin tezler mi yoksa tartışmacı tarafların kendi karakteri mi diye düşünmemize sebep olsa da; mevcut tartışmaların bizlere hatırlattığı güzel bir şey vardır: insanın Tanrı’ya ihtiyacı olduğu gibi, bilime de ihtiyacı vardır. Bu çalışma mevcut tartışmalarda bilim adına karşı çıkılan Tanrı’nın  (ve/veya Kutsal Kitap'ın), hiç de kolay alt edilebilir bir konu olmadığını ispat etmektedir. Bu yüzden, belli mantıksal ölçütler ve ölçü-lebilir disiplinlerle çalışan bilimin, zaman içeri-sinde açıklayamadığı, insan aklının ve kavra-yışının ötesinde bir konu olan Tanrı’yı kendi-sine rakipmiş gibi görmekten vazgeçeceğine inanıyorum.  Bilim teoriler ve tezlerle kendi alanları içinde ilerledikçe, dindar insanlar da bilimin tezlerini ya da teorilerini okumaktan hoşnutluk duya-caklardır. Çünkü Tanrı’nın yarattığı evrene dair olan buluşlar veya tezler dindar insanlar için gözle görülebilen bu yaratılış (gökyüzü, yıldızlar, denizler, canlılar v.s.) kadar Tanrı’ya yönelik hayranlığı güçlendiren olgular olmaya devam edecektir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kilise, Kilise, Zebur, Kitap, İncil, Tevrat, İsa Mesih, Tanrı, İsa Mesih, Allah, Hıristiyan, Mesih, İncil, Mezmur, Deizm, Müjdeleme, Tanrı, Peygamber, Türkçe Kitaplar, Turkce, Turkce, Peygamber, Deizm, Mezmur, Türkçe Kitaplar, Hristiyan, Kitap, Yaşam Kilisesi, Hristiyan, Hıristiyan, Müjdeleme, Yaşam Kilisesi, Zebur, Mesih, Allah, Tevrat]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/146

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yaratılış ve Tarih' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/154

Önemli Hristiyan Öğretilerine İslam’ın Bakışı

Prof. Dr. Christine Schirrmacher (1962 doğumlu) Almanya’daki Bonn Devlet Üniversitesi’nde İslam Çalışmaları ve Ortadoğu Dilleri profesörüdür. Aynı zaman Leuven/Belçika’da „Evangelisch-Theologische Faculteit“ (Protestan Üniversitesi) İslam Çalışmaları profesörüdür. Schirrmacher’in İslam ilahiyatı konusunda yazdığı pek çok makalenin yanı sıra İslam ve Hristiyan ilahiyatını karşılaştıran çalışmaları da vardır. Almanca olarak yaklaşık 20 kitap yazmıştır. Bunlardan bazıları İngilizce, İspanyolca, Swahili, Romence, Arnavutça ve Korece’ye çevrilmiştir. Dr. Schirrmacher, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki çeşitli diyaloglarda sorumluluk görevi üstlenmektedir. “Elinizdeki kitap hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir kaynaktır. Birçok kişi Hristiyan inancının temel öğretileri hakkında bilgi sahibi değildir. Yine de İslam dini ile Hristiyan inancı arasındaki farklara ilişkin birçok önyargıya sahiptir. Bu kitap hem İslam hem Hristiyanlık hakkında verdiği bilgilerle önyargılara ve bağnazlığa önemli bir darbe vuracaktır.”İhsan ÖzbekTürkiye Kurtuluş Kiliseleri önderi

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kitap, Zebur, Kilise, Kitap, Türkçe Kitaplar, Tevrat, Zebur, Turkce, İsa Mesih, Mesih, Peygamber, Tanrı, Tevrat, İslam, Mezmur, Türkçe Kitaplar, İncil, Hıristiyan, İncil, Kilise, Mesih, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, İslam, Kurtuluş Kitapları, Hristiyan, Allah, Mezmur, Hıristiyan, Peygamber, Kurtuluş Kitapları, Allah, Turkce, Tanrı, İsa Mesih, Hristiyan]

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.