Kalbin Zümrüt Tepeleri-3

· Blue Dome Press, Inc
3.8
12 reviews
Ebook
420
Pages
Eligible

About this ebook

“Kalbin Zümrüt Tepeleri, İslâm sûfizmini; görüşleri, ıstılah­ları ve düşünce tarzları bakımından ekol ekol incelemese de, tasavvufun en merkezî kavramlarına, büyük bir dikkat ve hassasiyetle eğilmektedir. Burada sûfîlerin varlık görüşleri (ontoloji), Kelâm (logos) görüşleri, bilgi nazariyeleri (epistemoloji), ahlâkî, ruhî ve psikolojik temelleri çok genel olarak, ama oldukça sistematik bir sûfî kültürü ve dünya görüşü içinde verilmektedir. ”Ratings and reviews

3.8
12 reviews
Emin Kaplan
December 5, 2020
bu soytari, teroristin paçavraları, hâlâ ne diye var?!!!
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.