בשם הזה: ?האם כוללים החיים יותר ממה שניתן לראות

· GoodSeed International
Ebook
376
Pages
Eligible

About this ebook

 החיים מלאי מסתורין.

האם יתכן שקיים סדר בתוך הכאוס?

האם קיימים פתרונות לבעיות היומיום?  האם יתכן שיש משמעות או מטרה לחיים?  האם יכולים אנו לדעת מדוע אנו כאן ולאן מועדות פנינו?  מדוע יש בעולם סבל כה רב ומוות? האם יש חיים אחרי המוות?  האם נוכל להיות מוארים כאן ועכשיו?  האם נועדנו לאבד כל זהות – להפוך לחלק מהריק הגדול? האם נכון הדבר שאין לכך תשובות?

ישנו ספר עתיק שדן בכל השאלות הקיומיות. הוא נקרא ״כתבי הקודש״ (התנ״ך והברית החדשה).  אך האם התשובות שנמצאות בין דפיו אמינות? כדי שתוכל להחליט על כך בעצמך, עליך לדעת מה הוא באמת אומר.

׳בשם הזה׳ מקלף את הדת מספר קדוש זה ונותן לסיפור הקדום לדבר בעד עצמו. תוך כדי כך מתגלה ומתבהר מסר של תקווה. חובה לקרוא.

״הבנתי דברים שמעולם לא הבנתי בעבר.

זה היה כמו פסיפס שהתחבר לתמונה שלמה.

פתאום הכול היה ברו.

About the author

 ג׳והן ר. קרוס כותב מתוך ידע, ידע שהצטבר בחיים שהוקדשו ללימוד הכתובים. הוא אף צבר ניסיון רב במסעותיו המרובים ובשהיות ממושכות ברחבי העולם. ג’והן ומשפחתו הנם אזרחי קנדה.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.