رنسانس در پوشش های ایرانی از دیرباز و تا کنون: Ronesans dar pusheshhaye irani az dirbaz ta konon

·
· Ketab.com
5.0
2 reviews
Ebook
186
Pages
Eligible

About this ebook

هما برازنده کار در خانواده‌ای هنردوست و هنر پرور و مشوق علم و هنر پا به عرصه وجود گذاشت. دوران کودکی و تحصیلات اولیه را در مشهد شروع کرد، سپس همراه خانواده به تهران رفت و تا پایان تحصیلات دانشگاهی در تهران اقامت داشت. با بورس احقاقی شاگردان اول به پاریس برای ادامه تحصیل رفت و در دانشکده هنرهای زیبای پاریس، و هنرهای تزئینی و مدرسه لور به ادامه تحصیل پرداخت. بعد از پایان تحصیلات به تهران بازگشت و تا سال هزار و سیصد پنجاه و نه در تهران مشغول فعالیتدر کارهای فنی ساختمانی و تدریس در هنرستان و دبیرستان شد و به فعالیتهای هنری و فرهنگی پرداخت. در دوران زندگی در ایران و فرانسه از طریق همکاری با انجمن فرهنگ ایران و شرکت در نمایشگاه‌های متعدد موفق به دریافت جوایز بسیاری گردید.

Ratings and reviews

5.0
2 reviews

About the author

 ketab - sherkat ketab - ketab.com - ketab corp - entesharat mehrandish - شرکت کتاب

 خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید 

ئسخه دیجیتالی این کتاب با مجوز ناشر اصلی و یا نویسنده و یا هر دو و یا بازماندگان تهیه و در دسترس قرار گرفته است.

با تشکر 

مدیریت شرکت کتاب

Ketab.com

Email: Publishing@ketab.com

 برداشتی از کل و یا بخشی از این کتاب به هر روشی، چه چاپی و چه

الکترونیکی، بدون اجازه کتبی از نگارنده ممنوع است.


Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.