OOP a Java 8: Návrh a vývoj složitějšího projektu vyhovujícího zadanému rámci

· Tomáš Bruckner
5.0
1 review
Ebook
351
Pages

About this ebook

 Kniha je doplňkem autorových učebnic zabývajících se architekturou objektově orientovaných programů. Je určena jako doprovodný materiál pro začátečnické kurzy programování, v nichž mají studenti prokázat schopnost tvorby složitějšího programu sestávajícího z řady navzájem provázaných tříd a respektujícího požadavky definičního rámce, který pro vytvářený program vymezuje mantinely. 

Publikace předpokládá, že čtenář zná základy objektově orientovaného programování na úrovni základního kurzu např. v rozsahu autorových učebnic Java 7 – Učebnice objektové architektury pro začátečníky nebo Java 8 – Úvod do objektové architektury pro mírně pokročilé. Výklad na tyto učebnice navazuje a ukazuje čtenářům, jak postupovat při návrhu poněkud většího a komplexnějšího projektu. Současně jim má pomoci osvojit si práci s externími knihovnami a frameworky. Kniha je vhodná nejen pro studenty samotné. Popisovaná aplikace a rámec, nad nímž je postavena, jsou připraveny tak, aby mohly být bez úprav převzaty vyučujícími programátorských kurzů, kteří hledají příklad pro semestrální či závěrečné práce nejenom na univerzitách, ale i na řadě středních škol.

Ratings and reviews

5.0
1 review

About the author

 

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.