Metapsikoloji

· İdea Yayınevi
Ebook
344
Pages

About this ebook

“İki içgüdü türü [Yaşam ve Ölüm İçgüdüleri] arasındaki karşıtlık için Sevgi ve Nefret kutuplaşmasını gösterebiliriz. Erosun bir temsilcisini bulmada hiçbir sıkıntımız yoktur; buna karşı, saptanması güç olan Ölüm İçgüdüsü için kendisine Nefret tarafından yol gösterilen Yoketme İçgüdüsünde bir temsilci bulabilirsek, bunun bize büyük hoşnutluk vermesi gerekir. Şimdi, klinik gözlem yalnızca Nefretin beklenmedik ölçüde düzenli olarak Sevginin eşliğinde olduğunu (iki-değerlilik) değil, yalnızca insan ilişkilerinde Nefretin sık sık Sevginin bir ön-habercisi olduğunu değil, ama ayrıca bir dizi durumda Nefretin Sevgiye ve Sevginin Nefrete dönüştüğünü de gösterir. Eğer bu dönüşüm salt zamansal bir ardışıklıktan daha çoğu ise, o zaman açıktır ki Erotik İçgüdüler ve Ölüm İçgüdüleri arasındaki ayrım gibi temel bir ayrımın zemini yiter.”


— Sigmund Freud (İd ve Ego)METAPSİKOLOJİNİN KAPSAMI

========================


RUHSAL OLAYLARIN İKİ İLKESİ ÜZERİNE FORMÜLASYONLAR 

BİLİNÇALTI ÜZERİNE BİR NOT

NARSİSSİZM ÜZERİNE

İÇGÜDÜLER VE YAZGILARI 

BASKI

BİLİNÇSİZ 

DÜŞLER KURAMINA METAPSİKOLOJİK BİR EK

YAS VE MELANKOLİ

HAZ İLKESİNİN ÖTESİ 

EGO VE İD  

MAZOŞİZMİN EKONOMİK SORUNU  

‘GİZEMLİ BLOKNOT’ ÜZERİNE BİR NOT 

YADSIMA


Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.