Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene

· İdea Yayınevi
Ebook
224
Pages

About this ebook

Alexander Koyré (1892-1964) yirminci yüzyılın en önde gelen bilim felsefecilerinden biri olarak kabul edilir. Rus kökenli olan Koyré Almanya’da bir süre Edmund Husserl ve David Hilbert ile birlikte çalıştıktan sonra Paris’e yerleşerek orada Alexandre Kojève’nin Hegel üzerine verdiği dersleri sürdürdü. 1932-1940 arasında Mısır’da Kahire Üniversitesinde dersler verdi. II. Dünya Savaşı yıllarında New York’ta yaşayan Koyré orada Platon üzerine de dersler verdi ve savaştan sonra New York’a ziyaretlerini sürdürdü. 1955-1962 arasında Princeton Üniversitesinde ve ayrıca Harvard, Yale, Chicago, Wisconsin ve Johns Hopkins Üniversitelerinde dersler verdi. Johns Hopkins’te verdiği dersler daha sonra yeniden düzenlenerek “Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene” başlığı altında yayımlandı (1957). Özellikle Galileo, Platon ve Isaac Newton üzerinde yoğunlaşan Koyré bu çalışmasında Cusalı Nicholas’tan Newton’a modern bilimin doğuşunu inceledi. 

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.