Skattkistan för leksugna: En lekhandbok med lekfavoriter från 25 års lek med vuxna och barn i Europa, Nordamerika och Asien

People Prosperity AB
Ebook
72
Pages

About this ebook

Jag har haft förmånen att leka med vuxna och barn i över 25 års tid i Europa, Nordamerika och Asien. Det har varit allt från ledningsgrupper i multinationella företag till skolklasser med barn. Som någon har sagt, leken är ett förhållningssätt till tillvaron. I leken är alla lika, den inbjuder till närvaro i nuet och till gemensam glädje. Ingen av lekarna du hittar den här handboken handlar om att tävla eller vinna över någon annan. De bygger alla på principen att leva med ett öppet och kärleksfullt hjärta och att låta det inre barnet få svängrum.

Du kan använda lekarna du hittar här som en stunds förnöjelse eller med djupare syften såsom kommunikationsträning eller att bygga relationer. Det sägs att den gamle greken Platon ska ha sagt: “Jag kan lära mig mer om en människa under en timme av lek än under ett år av konversation”. Den finske hjärnforskaren Matti Bergström hävdade i sin tur att han funnit bevis i hjärnans fysiska struktur för att lek var vägen mellan kaos och ordning. Så lek kan onekligen ha många dimensioner. 

About the author

Markus Amanto har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och Nordamerika i över tjugo års tid.

Han är en uppskattad författare, talare och utbildare. Han böcker inkluderar “Ledarskapsskolan - Vem är det som kör egentligen?” och  ”Grunderna i gruppdynamik” (eBok).

Han har haft flera olika positioner som chef. När han arbetade som säljare byggde han ett säljteam med 400 personer i de nordiska länderna.

Han startade sin egen konsultverksamet 1998 och har arbetat som certifierad handledare för UGL-kurser i flera års tid. Han är även certifierad i användningen av SDI® (Strength Deployment Inventory), Standard och Premier Edition. Han är även utbildad inom emotionell debriefing, psykosyntes och har även deltagit i Anthony Robbins Mastery University.

Till kunderna hör bland annat Stockholms Universitet, Kongsberg Automotive, KPMG, ALMI, Pitney Bowes, Tetra Pak, AstraZeneca och Näringslivets Internationella Råd. Markus har även anlitats som kursledare av bland annat MGruppen och Hyper Island.

Markus talar flytande svenska, engelska, finska och spanska. Han kan också kommunicera väl på danska och norska. 

Markus skänker regelbundet av sin tid till organisationer såsom Transfer, en organisation som arrangerar seminarier och föreläsningar för skolor. Han har också varit med och skapat Relationsskolan, en gratis resurs där par och människor i andra relationer kan bli inspirerade och få tips.


Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.