KİTAP VE SÜNNET PERSPEKTİFİNDE KADER

· Blue Dome Press
3.4
26 reviews
Ebook
229
Pages
Eligible

About this ebook

“Öteden beri “kader meselesi” ayakların kaydığı bir zemin telakki edildiği için İslâm büyükleri, âyet ve hadislerle icmalen en temel ölçüyü tespit etmişler fakat halkın, anlayamayacakları ayrıntılarda tereddüde düşüp boğulmalarını önlemek gayesiyle de derin ve teferruatlı yönleri ulu orta mevzuubahis etmemişlerdir. Böyle yapmakla da bilhassa avam halkı bilmedikleri vadilerde kaybolma tehlikesinden korumuşlardır.”

“Kader konusu, tarif ve tanıtılma şekliyle çok genişçe ele alınıyor hatta Marks’ın bile tasdike mecbur olduğu noktalar muhataplara gösteriliyordu. Geniş mânâsı ile atom ve kâinat nizamından çekirdek ve tohuma, hatta spermlere varıncaya kadar, kader gerçeğinin cereyan sahası gözler önüne seriliyordu. Jean’ın haklılığı tespit edildikten sonra “Kompüterlerin keşfiyle de anlaşılmıştır ki, kâinatta yaradılan her varlık yaratılışı ile birlikte programlanmıştır.”


 


Ratings and reviews

3.4
26 reviews
Boston CollegeGuidance
August 20, 2020
Bir grup arkadaş ile, Temmuz 2020'de her sabah 1 saat okuyup bitirdik.... Sahabe hayatların bol örneklerle beslenmiş içerik, akıcı bir üslup, tatmin edici bilgiler...... 'iman ettim' dediğim Kader meselesinde ne kadar eksik bilgilerim olduğunu gördüm.....
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.