Людська гідність. Мотивації чинності прав людини: Збірка програмних документів Робочої групи «Людська гідність і права людини» Німецької комісії «Justitia et Pax».

Дух і літера
5.0
1 review
Ebook
195
Pages

About this ebook

Сучасний світ надає надзвичайного значення забезпеченню прав людини. Одним з найважливіших аспектів цих прав є гарантія дотримання людської гідності. Це поняття фігурує в основних міжнародних документах із захисту прав людини, але його розуміння є розмаїтими, а подеколи й суперечливими.

Міжнародна робоча група «Людська гідність і права людини» була створена для поглибленого розгляду проблеми й роз’яснення погляду Церкви на це питання. Увазі читача пропонується збірка програмних документів цієї групи і статей її фахівців, де поняття «людська гідність» проаналізовано з теологічної, соціально-етичної, правозахисної та юридичної позицій.

Ratings and reviews

5.0
1 review

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.