Bohové a hrdinové starého Řecka

· NOSTALGIE Praha
Ebook
180
Pages

About this ebook

Tato kniha otevírá dveře do fascinujícího světa řecké mytologie, kde se prolínají příběhy bohů, hrdinů a smrtelníků. Čtenář je zaveden na cestu od stvoření světa z hlubin Chaosu, přes vládu Titánů, až po dobrodružství hrdinů jako jsou Achilles, Odysseus a Hérakles. Jsou zde podrobně vyprávěny příběhy, které ovlivňovaly kulturu, literaturu, umění a architekturu po tisíce let.

Kromě tradičního vyprávění o řeckých bájích a mýtech, kniha také zdůrazňuje vliv řecké mytologie na křesťanské dědictví a oceňování řecké a římské civilizace v raném křesťanství. Unikátnost knihy spočívá ve spolupráci s umělou inteligencí, která pomohla zpracovat a spoluvytvořit texty z mnoha jazyků a zdrojů, a také při tvorbě ilustrací.

Obsah knihy zahrnuje kapitoly o stvoření světa, osudu, Titánech, prvních lidech, válce Titánů, síle živlů, příbězích lásky a zrady, a mnoho dalších. Každý příběh je doplněn ilustracemi, které oživují svět řecké mytologie.

Kniha „Bohové a hrdinové starého Řecka“ nabízí hluboký vhled do světa, který se stal základem kulturního dědictví mnoha civilizací.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.