Сузір’я Інни Мельницької. [укр.]: Антологія

Нова Книга
Free sample

Антологія присвячена 40-річчю з дня створення кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна і презентує вибрані твори та переклади випускників Студії перекладача і молодого автора кафедри під керівництвом Інни Мельницької. У передмові розглядається становлення української перекладацької традиції, істотно пов’язане з Харківським університетом, який відіграв помітну роль в українському національному відродженні. Для студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) університетів, аспірантів, дослідників, викладачів, перекладачів та всіх, хто цікавиться перекладом і художньою літературою.
Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Нова Книга
Read more
Collapse
Pages
600
Read more
Collapse
ISBN
9789663824703
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Ukrainian
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Хрестоматія включає важливі, на думку упорядників, і малодоступні за межами найбільших міст праці з перекладознавства українських дослідників періоду 1920-х – початку 1930-х років. Зокрема, у збірці подані праці таких відомих на той час фахівців як Микола Сагарада, Борис Якубський, Григорій Іваниця, Павло Тиховський, Освальд Бургґардт, Володимир Державин, Павло Филипович, Ярослав Гординський, Григорій Майфет, Олександр Білецький, Сергій Родзевич, Єлізавета Старинкевич та Дмитро Рудик. Хоча перелічені імена не охоплюють увесь діапазон авторів згаданого періоду, однак їх роботи дають достатньо повне уявлення про проблематику і особливості творчого процесу відповідної доби. Праці, зібрані у цій книзі, друкуються мовою оригіналу із збереженням чинної на той час орфографії. Для перекладачів, філологів, майбутніх філологів і перекладачів, а також усіх, хто цікавиться історією українського перекладознавства.
Підручник призначений для забезпечення дисципліни "Методика викладання перекладу у вищій школі", передбаченої навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Переклад". Зміст підручника повно враховує тематику, закладену до робочої програми дисципліни "Методика викладання перекладу у вищій школі": "Система освіти в Україні та викладання перекладу як спеціальності", "Методика викладання перекладу як наука", "Теоретичні (психологічні, психолінгвістичні, перекладознавчі, лінгвокраїнознавчі, лінгвістичні, методичні, соціолінгвістичні) основи змісту методики викладання перекладу", "Фахова компетентність перекладача, перекладацькі компетенції та зміст їх формування", "Навчання усного та письмового перекладу", "Організація процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів". Ефективному забезпеченню лекцій та семінарів сприяють деталізований перелік питань для обговорення та завдання для самостійної роботи, виконання яких покликане забезпечити мимовільне засвоєння теоретичного матеріалу й перенесення відповідних знань у практичну площину. Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Переклад"; викладачів, що читають курс "Методики викладання перекладу у вищій школі"; аспірантів та здобувачів, які планують дослідження у галузі методики викладання перекладу, а також усіх, хто цікавиться проблемами формування фахової компетентності перекладача.
Збірка включає найпомітніші, на думку упорядників, праці О. М. Фінкеля, українського філолога, перекладача та перекладознавця, автора першої на теренах колишнього СРСР монографії з теоретичних питань перекладознавства “Теорія й практика перекладу”(1928). З численного доробку дослідника, крім уже згаданої монографії, вибрані такі праці: “Г. Ф. Квітка – перекладач власних творів” (1928) (основа кандидатської дисертації автора), доповнена і модифікована версія першої монографії “О некоторых вопросах перевода” (1939), “Об автопереводе” (1962), де О. М. Фінкель знову повертається до перекладів власних творів Г.Ф. Квіткою-Основ’яненком; статті, де вчений шукає об’єктивні критерії оцінки якості поетичного перекладу: “Іван Франко – перекладач Некрасова” (1956), “Ночная песня странника” Гете в русских переводах” (1966), “66-й сонет в русских переводах” (1968), “Лермонтов и другие переводчики “Еврейской мелодии” Байрона” (197 0), “Заповіт” Т. Г. Шевченка в російських перекладах” (1975). До збірки також входять біографічні та бібліографічні дані, сім сонетів В.Шекспіра в перекладі О. М. Фінкеля, якого деякі фахівці вважають взагалі найкращим перекладачем сонетів “Евонського барда”, а також стаття відомого мовознавця І. Айзенштока, людини, яка особисто знала О. М. Фінкеля багато років, з цікавими деталями щодо його життя та творчості. Праці, які зібрані у цій книзі, друкуються мовою оригіналу із збереженням чинної на той час орфографії. Для перекладачів, філологів, майбутніх філологів і перекладачів, а також усіх, хто цікавиться історією українського перекладознавства.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.