KIRIK TESTİ-6: DİRİLİŞ ÇAĞRISI

· Blue Dome Press, Inc
2.6
5 reviews
Ebook
292
Pages
Eligible

About this ebook

“Kalenin burcunda bir nöbetçi duruyor. Vakit tamam olunca yerini yenisine bırakıyor. Eskisinin bıraktığı ışık, uzun zaman yenisinin de yolunu aydınlatıyor. Bu görev değişimi nesiller boyu devam ediyor. O burçta, bir milletin tarihe malolmuş ortak aklını, sağduyusunu ve varolma iradesini görüyorsunuz. O aklın soluduğunuz havaya sindiğini hissettikçe kendinize, çevrenize ve geleceğe güveniniz artıyor.”Ratings and reviews

2.6
5 reviews

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.