میراث جنگ سرد: Heritage of the Cold War

Free sample

دربارۀ نویسنده!

مصطفی دانش در سال 1323 در شهر سمنان، ایران، متولد شده است. او در سال 1343 برای تحصیل به کشور آلمانِ فدرال می‌آید و در سال 1353 موفق به اخذ دکترا در رشته علوم سیاسی از دانشگاه کُلن می‌گردد.

دکتر مصطفی دانش بلافاصله پس از پایان تحصیل در سال 1353، فعالیت خود را در همکاری گسترده با رسانه‌های گروهی آلمان، در زمینه روزنامه‌نگاری آغاز و گسترش می‌دهد. از آنجا که شروع فعالیت روزنامه‌نگاری او در بحبوبۀ جنگ سرد و مصادف با جنگ ویتنام است، خیلی زود موفق می‌شود تا جای خود را در مهم‌ترین نشریات و کانال‌های رادیویی و تلویزیونی کشورهای آلمان، سوئیس و اطریش باز کرده و به چهره مطبوعاتی مطرح روز مبدل گردد. او که در زمان دانشجویی از فعالانِ سیاسی و مبارزین ضد جنگ بود، اولین سفرهایش را به مناطق جنگی جهان، ویتنام و آنگولا آغاز و دیری نمی‌پاید که به عنوان خبرنگار جنگی شهرتی درخور بهم می‌زند. رویدادهای افغانستان، سقوط رئیس جمهور وقت، داوودخان، و آغاز مبارزۀ جنبش اسلامگرای مجاهدین با نیروهای چپ حاکم در افغانستان، پای مصطفی دانش را به افغانستان باز نموده و نوشته‌ها، تحلیل‌ها و گزارشات او در معتبرترین رسانه‌های غربی انعکاس می‌یابد.

در جریانِ انقلابِ اسلامی ایران در بهمن 1357، گزارش‌های دقیق او از زیر و بم‌های انقلابی که برای جوامع غربی بسیار ناآشنا بود، و گفتگوهای پُرمایۀ او با رهبر انقلاب، آیت‌الله خمینی، در پاریس و پس از پیروزی انقلاب با سران جمهوری نوبنیاد اسلامی، افکار عمومی کشورهای غربی را تحت تائیر جدی قرار داد. او با مهمترین چهره‌های انقلاب، از قبیل آیت‌الله خمینی، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و ابوالحسن بنی‌صدر، دیدار، مصاحبه و گفتگو کرده است. در سال 1357، سه منطقه جنگی جهان، به مرکز فعالیت‌های گسترده او تبدیل شدند: افغانستان، آنگولا و نیکاراگوئه. این سه بحران جهانی بویژه زمانی که رونالد ریگان به ریاست جمهوری آمریکا رسید و دکترین خود را برای افغانستان پشتیبانی و حمایت از شورش‌های اسلامی و در آنگولا و نیکاراگوئه، در جهت مبارزه با کمونیسم جهانی اعلام کرد، در صدر اخبارِ روزِ آن زمان قرار داشتند.

مصطفی دانش از زمان جنبش‌های دانشجویی در اروپا، با بسیاری از سران و بازیکنانِ سیاسی آینده در کشورهای ایران، افغانستان، آنگولا، نیکاراگوئه، اتیوپی، آفریقای جنوبی و دیگر کشورهای بحران زده، آشنا شده بود. حال که او بعنوان روزنامه‌نگار جنگی شهرتی بهم زده بود، به تمام نقاط جنگ‌زده سفر و با استفاده از همین آشنایی‌های زمان مبارزات دانشجویی، و با به خطر انداختن خود، گزارش‌های دقیق و دست اوّلی را برای مطبوعات آلمان، سوئیس و اطریش تهیه و ارسال می‌کرد. در همین روند، کم‌کم مبّدل به یکی از چهره‌های تقریبا ثابت نشست‌های بحث و گفتگوهای تلویزیونی سه کشور آلمانی زبان، آلمان، سوئیس و اطریش، شده و در کنار سیاستمداران و دیگر متخصصین، مسائل و مشکلات را از دیدگاه خود مطرح می‌ساخت. کمتر روزی بود که گزارشی از او در مطبوعات آلمانی زبان و مستندی از او در تلویزیون‌ها پخش نشود. زمان، زمانِ جنگِ سرد بود و صف‌آرایی دو ابر قدرت آمریکا و شوروی در برابر هم و جنگ‌های نیابتی.

...

Read more
Collapse

About the author

دربارۀ نویسنده!

مصطفی دانش در سال 1323 در شهر سمنان، ایران، متولد شده است. او در سال 1343 برای تحصیل به کشور آلمانِ فدرال می‌آید و در سال 1353 موفق به اخذ دکترا در رشته علوم سیاسی از دانشگاه کُلن می‌گردد.

دکتر مصطفی دانش بلافاصله پس از پایان تحصیل در سال 1353، فعالیت خود را در همکاری گسترده با رسانه‌های گروهی آلمان، در زمینه روزنامه‌نگاری آغاز و گسترش می‌دهد. از آنجا که شروع فعالیت روزنامه‌نگاری او در بحبوبۀ جنگ سرد و مصادف با جنگ ویتنام است، خیلی زود موفق می‌شود تا جای خود را در مهم‌ترین نشریات و کانال‌های رادیویی و تلویزیونی کشورهای آلمان، سوئیس و اطریش باز کرده و به چهره مطبوعاتی مطرح روز مبدل گردد. او که در زمان دانشجویی از فعالانِ سیاسی و مبارزین ضد جنگ بود، اولین سفرهایش را به مناطق جنگی جهان، ویتنام و آنگولا آغاز و دیری نمی‌پاید که به عنوان خبرنگار جنگی شهرتی درخور بهم می‌زند. رویدادهای افغانستان، سقوط رئیس جمهور وقت، داوودخان، و آغاز مبارزۀ جنبش اسلامگرای مجاهدین با نیروهای چپ حاکم در افغانستان، پای مصطفی دانش را به افغانستان باز نموده و نوشته‌ها، تحلیل‌ها و گزارشات او در معتبرترین رسانه‌های غربی انعکاس می‌یابد.

در جریانِ انقلابِ اسلامی ایران در بهمن 1357، گزارش‌های دقیق او از زیر و بم‌های انقلابی که برای جوامع غربی بسیار ناآشنا بود، و گفتگوهای پُرمایۀ او با رهبر انقلاب، آیت‌الله خمینی، در پاریس و پس از پیروزی انقلاب با سران جمهوری نوبنیاد اسلامی، افکار عمومی کشورهای غربی را تحت تائیر جدی قرار داد. او با مهمترین چهره‌های انقلاب، از قبیل آیت‌الله خمینی، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و ابوالحسن بنی‌صدر، دیدار، مصاحبه و گفتگو کرده است. در سال 1357، سه منطقه جنگی جهان، به مرکز فعالیت‌های گسترده او تبدیل شدند: افغانستان، آنگولا و نیکاراگوئه. این سه بحران جهانی بویژه زمانی که رونالد ریگان به ریاست جمهوری آمریکا رسید و دکترین خود را برای افغانستان پشتیبانی و حمایت از شورش‌های اسلامی و در آنگولا و نیکاراگوئه، در جهت مبارزه با کمونیسم جهانی اعلام کرد، در صدر اخبارِ روزِ آن زمان قرار داشتند.

مصطفی دانش از زمان جنبش‌های دانشجویی در اروپا، با بسیاری از سران و بازیکنانِ سیاسی آینده در کشورهای ایران، افغانستان، آنگولا، نیکاراگوئه، اتیوپی، آفریقای جنوبی و دیگر کشورهای بحران زده، آشنا شده بود. حال که او بعنوان روزنامه‌نگار جنگی شهرتی بهم زده بود، به تمام نقاط جنگ‌زده سفر و با استفاده از همین آشنایی‌های زمان مبارزات دانشجویی، و با به خطر انداختن خود، گزارش‌های دقیق و دست اوّلی را برای مطبوعات آلمان، سوئیس و اطریش تهیه و ارسال می‌کرد. در همین روند، کم‌کم مبّدل به یکی از چهره‌های تقریبا ثابت نشست‌های بحث و گفتگوهای تلویزیونی سه کشور آلمانی زبان، آلمان، سوئیس و اطریش، شده و در کنار سیاستمداران و دیگر متخصصین، مسائل و مشکلات را از دیدگاه خود مطرح می‌ساخت. کمتر روزی بود که گزارشی از او در مطبوعات آلمانی زبان و مستندی از او در تلویزیون‌ها پخش نشود. زمان، زمانِ جنگِ سرد بود و صف‌آرایی دو ابر قدرت آمریکا و شوروی در برابر هم و جنگ‌های نیابتی.


Read more
Collapse
4.9
10 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Publisher
Ketab.com
Read more
Collapse
Seller
Google LLC
Read more
Collapse
Published on
Aug 24, 2020
Read more
Collapse
Pages
699
Read more
Collapse
ISBN
9781595847263
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Persian
Read more
Collapse
Genres
Biography & Autobiography / Historical
Biography & Autobiography / Military
History / Middle East / General
History / Middle East / Iran
History / Military / Afghan War (2001-)
Social Science / Human Geography
Read more
Collapse
Content protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.