DUA UFKU

· Blue Dome Press
3.7
25 reviews
Ebook
97
Pages
Eligible

About this ebook

“Ey, her zaman güzellikler izhar edip çirkinlikleri örten

ve en çirkin görünen şeyleri dahi izâfî güzelliklerle bezeyen

Güzeller Güzeli! Gönüllerimizi güzellik duygularıyla mamur kıl

ve bize her zaman güzel kalmanın yollarını göster!”

Dua; bir çağrı, bir yakarış ve küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, arzdan, arzlılardan semalar ötesine bir yöneliş, bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir. Dua eden, kendi küçüklüğünün ve yöneldiği kapının büyüklüğünün şuurunda olarak, fevkalâde bir tevazu içinde ve istediklerine cevap verileceği inancıyla el açıp yakarışa geçince, bütün çevresiyle beraber semavîleşir ve kendini ruhanîlerin “hayhuy”u içinde bulur...Ratings and reviews

3.7
25 reviews
Ahmet R “arkarakoc” Karakoç
May 13, 2023
Muhteşem
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.