ساواک از تاسیس تا انحلال: Savak (from establishment to destruction)

4.9
8 reviews
Ebook
354
Pages
Eligible

About this ebook

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سازمان اطلاعات و امنیت هر کشور نهادی است بسیار پر اهمیت که اگر درست عمل کند اهمیت آن دو چندان می شود. در مورد سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران (ساواک) دیدگاههای مختلفی وجود داشته و دارد که باید هم چنان مورد داوری و پژوهش قرار گیرد. مرتضی موسوی به هزینه دولت شاهنشاهی ایران دوره های تخصصی خود را در دستگاههای اطلاعاتی مهم دنیا شامل CIA آمریکا، MI6 انگلستان، موساد اسرائیل گذرانده و نیز تحصیلات خود را در دانشکده ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی و مرکز آموزشی ساواک به پایان رسانده است. مرتضی موسوی یکی از افرادی است که با نگارش این کتاب که حاصل 70 ساله تجربه و بیش از 22 سال خدمت در ساواک است. توانسته است اطلاعات مفید و جامعی در مورد عملکرد ساواک بویژه در باره اقدامات ساواک در مورد مسائل ضد جاسوسی و برون مرزی را در اختیار نسل امروز و فردای ایران قرار دهد. او بر بسیاری از ناگفته‌ها، نادیده‌ها، ناشنیده‌ها و ناخوانده ها در مورد ساواک را با نوشتن این کتاب پرتو افکنی کرده است.ناشر

Ratings and reviews

4.9
8 reviews
Mehrdad Blu
December 11, 2022
عالی
Did you find this helpful?
vahid vahid saky
September 1, 2023
عالی
Did you find this helpful?
هدیه باقری
February 10, 2023
عالی
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.