Բանաստեղծություններ: Poetry

· Yavruhrat Publishing
3.7
3 reviews
Ebook
114
Pages
Eligible

About this ebook

Հանճարեղ երգաստեղծ Կոմիտասը հեղինակ է նաև մի քանի տասնյակ բանաստեղծությունների։ Դրանք նրա կենդանության օրոք չեն տպագրվել. պարզապես հեղինակն իրեն չի համարել բանաստեղծ և գրել է ինքն իր համար։ Երբեմն միայն՝ ամենամտերիմներից մեկի ալբոմում թողել է որևէ չափածո հիշատակ։ Կոմիտասի պոեզիան ավելի քան հասկանալի է դարձնում նրա մեղեդիների բյուրեղյա ոճը, երգերի խոսքերի մեծարվեստ մշակվածությունը, մտքի, հույզի անսահման խորությունն ու ձևերի ավարտուն հղկվածությունը։ Այս բանաստեղծություններն այսօր մեզ համար թանկ են ո՛չ միայն իբրև կոմիտասյան մասունքներ, դրանք մեր առջև պարզում են հեղինակի գրական֊գեղագիտական ըմբռնումները, անձնական մտորումները, ուստի հետաքրքրական և արժեքավոր են նաև Կոմիտաս-արվեստագետի և Կոմիտաս-մարդու նկարագրի ամբողջականացման տեսակետից։
Լ. Միրիջանյան

Ratings and reviews

3.7
3 reviews

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.