Toplandığınızda

Yaşam Kilisesi
174

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/4

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Toplandığınızda

1 Korintliler’e mektubun bazı bölümleri zor anlaşılır. Korint şehrindeki kültürü bilmeden, ve oradaki imanlı topluluğundaki sorunları anlamadan, İncil’in bu bölümünü anlamamız çok güç. Fakat aynı zamanda 1 Korintliler, Mesih inanlıların ibadetine ve toplantılarına hitap eden bölümlerden en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Özellikle ‘karizmatik’ dediğimiz kiliseler için buradaki öğretişi kavrayıp uygulamak şarttır.

Bu kitapçıkta 11-14 bölümleri neredeyse ayet ayet çalışarak, imanlılar olarak toplandığımızda beklentimizin ne olması ve tapınmamızın nasıl uygulanması gerektiği anlatılmaktadır. Rab’bin sofrasını kutladığımızda nelere dikkat etmemiz, Kutsal Ruh’un armağanlarını nasıl kullanmamız, ve kiliseyi tarif eden olmazsa olmaz tanımlamanın ne olması gerektiği açıklanmaktadır.

Öğrenin, öğrendiklerinizi eyleme dönüştürün, ve Kutsal Ruh yardımcınız olsun!

Ayrıca bu kitap sesli vaazlar olarak yaşamkilisesi.com'dan dinlenebiliyor.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Türkçe Kitaplar, Yorum, Kilise, Peygamber, Kitap, 1. Korintliler, Mezmur, Zebur, İncil, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Hristiyan, Tanrı, Kitap, Yaşam Kilisesi, Zebur, Hristiyan, Tevrat, Tanrı, Kilise, Tevrat, İsa Mesih, Yaşam Kilisesi, İncil, İsa Mesih, Allah, Mesih, Mesih, Kilise, 1. Korintliler, Hıristiyan, Turkce, Peygamber, Kilise, Mezmur, Allah, Ruhsal Armağanlar, Turkce, Ruhsal Armağanlar, Yorum]

Read more
Collapse

About the author

Yaşam Kilisesi

Yaşam Kilisesi İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen, Türkçe konuşan, uluslararası bir Hristiyan topluluğudur. İncil’e güvenip, İsa Mesih'i dünyanın kurtarıcısı olarak kabul ederiz. Tarihsel Hristıyan inançlarına katılmakla birlikte tarzımız oldukça modern, rahat ve canlıdır.

Websayfamızdan ( http://yasamkilisesi.com/ ) etkinliklerimiz hakkında ( http://yasamkilisesi.com/etkinlikler ) öğrenebilirsiniz, ayrıca ücretsiz vaazlarımızı internette dinleyebilirsiniz ( http://yasamkilisesi.com/vaazlar ).

Read more
Collapse
2.8
174 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Yaşam Kilisesi
Read more
Collapse
Published on
Nov 9, 2013
Read more
Collapse
Pages
87
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/97

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Yunus

Yunus’un hikayesi bir lütuf hikayesidir. Tanrı’dan bir görev alır ve başarısız olur fakat Tanrı onu yeniden görevlendirir.

Yunus’un öyküsü şu şekilde gelişir: Görevlendirilmesi – isyan – ölüm – diriliş – yeniden görevlendirilmesi – görevi yerine getirmesi

İşte insan ırkının hikayesi de aynen bu şekilde gelişmiştir.

Tanrı Adem’i görevlendirdiğinde şöyle buyurdu: ‘Benim temsilcilerim olacaksınız, suretimi taşıyacaksınız, çoğalıp dünyayı suretimle dolduracaksınız, bahçe dışındaki kaosa benim adıma hükmedeceksiniz, bahçemi (krallığımı) yayacaksınız, ta ki bütün dünya benim huzurumla dolana kadar.’

Adem ise, isyan edip günaha düştü ve Tanrı’nın isteğini yerine getirmedi. Sonuç olarak Tanrı’nın varlığından yoksun kaldı ve Tanrı evreni lanetledi (Yaradılış 3) Ölüm evrene girmiş oldu ve insan ölüme mahkum edildi.

Bu gerçeği Yunus kitabının birinci ve ikinci bölümlerinde görmekteyiz. Tanrı Yunus’u görevlendirdiğinde, Yunus itaatsizlik edip, Tanrı’dan kaçmaya kalkışıyor (1.3) ve Tanrı’nın varlığından uzaklaşıyor.

Bu kitap ayrıca vaaz serisi olarak yaşamkilisesi.com'dan indirilebilir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Turkce, Tanrı, Mezmur, Kilise, Hristiyan, Yunus, Hıristiyan, İncil, Mezmur, Turkce, Türkçe Kitaplar, Peygamber, İtaat, Mesih, Yaşam Kilisesi, Kilise, Tevrat, Hıristiyan, İncil, Yunus, İtaat, Zebur, Hristiyan, İsa Mesih, Allah, İsa Mesih, Kitap, Tanrı, Kitap, Yaşam Kilisesi, Tevrat, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Mesih, Zebur, Allah]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/29

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Mesih ve Birlik

Ülkemizde ‘Hıristiyan’ ya da ‘kilise’ denince akla ilk gelen şey nedir? Yakılan mumlar, haçlar, kilise binalarındaki aziz heykelleri, cüppeli papazlar... Manastırlar, Engizisyon, haçlı seferleri, sömürgeci bir dinsel örgüt ve Orta Çağın karanlık günleri değil mi? Bunun yanı sıra insan, korku ve yanılgı içinde yaşayan, birtakım efsanelere ve batıl inançlara sarılan, göstermelik ve karmaşık ayinleri olan bir alem canlanıyor gözümüzün önünde! Hıristiyan doğmaların konseylerde uydurulduğu düşünülür, Mesih İsa’nın getirdiği İncil’i tahrif etmiş olan, tanrılaştırılmış annesi Meryem ve azizler gibi çarpıtılan inançlara yer veren bir din gibi görünüyor.

Ama iş bununla da bitmez; ayrıca Hıristiyan alemi, yalnız kendi inancının ‘düşmanlar’ına karşı değil kendi içinde birbirini dışlayan gruplara karşı da acımasızca davranmıştır. Taraftarları, sözde aynı Tanrı’ya ve Mesih’e inanmalarına rağmen aralarındaki birliği koruyacaklarına, üç ana mezhep olmak üzere bin bir gruba parçalanmışlar.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Allah, İsa Mesih, Tevrat, Hristiyan, Hıristiyan, İsa Mesih, Tevrat, Mezmur, Turkce, Zebur, Kilise, İncil, Kilise, Turkce, Mesih, Zebur, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Mesih, Hristiyan, Hıristiyan, Yaşam Kilisesi, Kilise, Tanrı, Peygamber, Kilise, Yaşam Kilisesi, Birlik, Mezmur, Tanrı, Kitap, İncil, Kitap, Türkçe Kitaplar, Birlik, Allah]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/2

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Fark Var!

Yaşlı Elçi Pavlus, genç emektaşı Titus'la beraber Girit adasında bir müjdeleme turunu tamamladıktan sonra Titus'u'Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman' (1.5) amacıyla Girit'te bırakarak Makedonya'ya geçti. Oradan, Titus'a bu teşvik edici mektubu yazdı. Pavlus'un amacı, her zamanki gibi, sadece İsa Mesih'le ilgili olan müjdeyi paylaşmakla kalmayıp, yeni imanlıları her kentte imanlı toplulukları olarak, yani kilise cemaatleri olarak toplamaktı.

Bu kısa ve öz mektupta, kilisenin içinde bulunduğu kültürde nasıl davranması gerektiği anlatılır. Kilisedeki önderlerin nasıl bir karaktere sahip olmaları, kilise üyelerinin evlilikte ve aile içi ilişkilerinde nasıl davranmaları, işverenlere karşı nasıl saygı göstermeleri gerektiği anlatılır. Söz konusu olan şey, davranışlarımızla, doğruluğumuzla 'Kurtarıcımız Tanrı'yla ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar' (2.10) düşüncesi olmalıdır.

Bunların hepsi zorla kabul ettirilen kurallara uyarak değil, Tanrı'nın içimizde çalışan lütfuna dayanarak yerine gelir. Aslında Pavlus müjde tohumunu ekti ve o tohum şimdi filizlenip yeşeriyor, Tanrı'ya ait, 'iyilik etmekte gayretli bir halk' (2.14) olarak ortaya çıkıyor. Böylelikle, Mesih'te olan lütuf sayesinde, bu halk ile içinde bulunduğu kültür arasında kocaman bir fark var! Tanrı'nın halkı büyüdükçe o kültürü olumlu bir şekilde etkiler.

Bu mektubun, yeni oluşan bir topluluklar olarak, bize anlatacağı birçok vazgeçilmez nokta var. Titus'a yazılan mektubu çalışarak, Tanrı'nın seçilmiş halkı olarak İstanbul'da nasıl yaşamamız gerektiğini hep birlikte öğreneceğiz. Bu yolculuğumuza katılın.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Hıristiyan, Zebur, Mezmur, Peygamber, Peygamber, İsa Mesih, Kitap, Hıristiyan, Kilise, Zebur, Kilise, Türkçe Kitaplar, Tanrı, Turkce, Türkçe Kitaplar, İncil, Tevrat, Allah, Yorum, Mesih, Yaşam Kilisesi, Turkce, Mesih, Hristiyan, Mezmur, Kilise, Kilise, Kitap, Tevrat, Hristiyan, Allah, Titus, Titus, İncil, İsa Mesih, Yorum, Yaşam Kilisesi, Tanrı]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/11

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Vaat

 Eski Antlaşma’nın hem az ve öz hem de ayrıntılı rehber çalış­masını okuyucuya önermekten zevk duyuyorum Tanrı’nın Vaadi” İnsanlık Tarihi Boyunca Tanrı’nın değişmez Amacı”, Yeni Ant­laşma ile de kusursuz bir uyum içindeki tüm antlaşmanın aynı plan olduğuna ikna eden sunuşuyla gerçek bir ihtiyacı karşılıyor. Kap­saması gerekenleri böylesine iyi bir seçimle, böylesine kısa bir içe­riğe sığdırabilmiş çok az eser bulunmaktadır.

George Bristow, Tanrı’nın Eski Antlaşma’da yer alan “vaat-plan” konusunu seçmekle, benim üniversite ve mezuniyet teolojik semineri derecesindeki öğretişimle vurgulamakta olduğum konuya benzeyen bir konuyu izlemiş bulunuyor. “Vaat”, yalnızca tüm Kut­sal Kitap’ın en çok umut veren tamamlayıcı kavramlarından biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda Kutsal Kitap’ın yazarlarının hem kendilerinin benimsemek için işledikleri, hem de Kutsal Kitap’ın anlamı ve şimdiki zamana uygunluğunu ortaya koymakta sağladığı üstün yararı kabul ettirmiş bir konudur.

Her bölümün sonunda, önerilen okuma parçaları ve çalışmaya ilişkin sorularla yapılacak bölüm çalışmalarının her biri, kutsal Kitap’ın gerçeğine adanmış olan herkese, hayal bile edemeyeceği nitelikte heyecanlı bir macera yaşatacaktır. İmanlıların çoğu bu­gün, imanlıların kökünün Kutsal Kitap’ın bölümlerinde ve tarihinde bu-lunduğunu unutmuş bulunmaktadırlar. İmanlı Eski Antlaşma’yı an-lamadıkça, imanı anlamlı bir zeminde kök salamaz ve havada kalır. Bu kitabı çalışmaya başlayan imanlı için sözü edilen olumsuz ko-şullar sona erecektir.

Önerebileceğim en harika zaman yatırımlarından biri olan bu kitabı okumak için, kapağını açan herkes yaşamındaki en büyük sevinci duysun Tanrı Sözü’nün gücü, Yüce Tanrı’mız ve Kurtarı­cımız İsa Mesih’in onurlandırılması ve yüceltilmesi için tazelik ve dirilikle herkesi kavrasın.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Zebur, Turkce, Zebur, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Hristiyan, Kilise, Tevrat, İsa Mesih, Peygamber, Mezmur, İncil, Allah, Mesih, Tanrı, Kilise, Tevrat, Mesih, Peygamber, Mezmur, Kitap, Hristiyan, Tanrı, Turkce, Yaşam Kilisesi, Hıristiyan, Yaşam Kilisesi, İncil, Kitap, Allah]

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.