Wir Lernen Deutsch - Almanca Öğreniyoruz: Almanca Öğrenme Kitabı

almancax
5
Free sample

Adım Adım Almanca Dersleri İle Almanca Öğreniyoruz

Kendi kendine Almanca öğrenmek isteyenler için harika ve eşsiz bir kaynak.

Piyasadaki diğer kitapların aksine renkli ve resimli olan kitabımızda görsellere oldukça fazla önem verilmiştir.Kitabımız hiç Almanca bilmeyenler yani sıfırdan başlayanlar da düşünülerek hazırlanmış olup ilk defa Almanca dersi görenler de düşünülerek konu anlatımlarımız oldukça detaylı, açık, anlaşılır olarak hazırlanmıştır.

İncelemiş olduğunuz Almanca öğrenme kitabı www.almancax.com tarafından hazırlanmıştır.

Kitabımızın içeriğinde aşağıdaki konular yer almaktadır:

BÖLÜM 1:

Almanca alfabesi

Almanca belirli artikeller

Almanca belirsiz artikeller

Almanca basit cümle kurulumu

Almanca çoğul isimler

Almanca çoğul cümleler

Almanca düz cümleler

Almanca soru cümleleri

Almanca olumsuz cümleler

BÖLÜM 2:

Almanca sıfatlar

Almanca sıfatlı cümleler

Almanca sayılar

Almanca saatler

Almanca günler

Almanca aylar

Almanca mevsimler

Almanca şahıs zamirleri

Almanca iyelik zamirleri

Almanca ailemizi tanıtma

Almanca meslekler

Almanca hobilerimiz

Almanca geniş zaman

Almanca ismin -i hali (Akkusativ)

Almanca ismin -e hali (Dativ)

Almanca'da zamanlar: Almanca şimdiki zaman

Almanca sahip olmak (haben fiili)

Almanca evimiz

Almanca ev eşyaları

Almanca evimizi tanıtalım

Almanca giysiler ve kıyafetler

Almanca alışveriş cümleleri


BÖLÜM 3:

A1 Aile Birleşimi Sınavına Hazırlık

Almanca tanışma ve tanıtma cümleleri

Almanca selamlaşma ve vedalaşma cümleleri

Almanca temel sorular ve cevaplar

Almanca emir ve rica cümleleri

Almanca metinler ve okuduğunu anlama çalışmaları

Almanca mektup yazma çalışmaları

Read more
Collapse

About the author

 2006 yılından beri www.almancax.com adlı sitemizde yüz binlerce kişiye Almanca öğretmekteyiz.

Read more
Collapse
5.0
5 total
Loading...

Additional Information

Publisher
almancax
Read more
Collapse
Pages
77
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Education / Language Experience Approach
Education / Learning Styles
Education / Teaching Methods & Materials / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 Bu kitap hazırlanırken, yola çıkılan neden “Türkçe konuşan kişiler neden İngilizce öğrenirken zorlanır?” sorusu olmuştur. Pek çok kişi uzun yıllar okudukları okullarda İngilizce eğitimi almış olmalarına rağmen İngilizce konuşmaya geçememişlerdir. Bu durumun sebepleri olarak ezberci anlatımları, dilbilgisi ağırlıklı dersleri ve buna benzer sebepleri saymak mümkündür. Ancak en büyük sebebi iki dil arasındaki farklılıklara uyum sağlamaktaki güçlük oluşturmaktadır. İngilizce derslerinde ya da kitaplarda yeni dilin kuralları sıralanmakta ve bunlar kalıplar halinde ezberletilmektedir.

Bu kitap hazırlanırken ezberci anlatımdan uzak durularak iki dil arasındaki farklılıklar gösterilmiş, sınıf ortamında zorlanılan konular vurgulanarak en çok hata yapılan noktalar üzerinde durulmuştur. Dilin kurallarını ezberletmek yerine, bunların nerede ve nasıl kullanıldıkları anlatılmaya çalışılmış ve kitap üzerinden çalışan kişiye de kendi kelimeleri ile benzer örnekler üretme şansı verilmeye gayret edilmiştir. Dil öğrenimindeki bir diğer engel ise “kelime bilgisi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin önündeki bu engeli aşmak için kelimeler konulara uygun olarak listelenmiş ve her ünite başında anlamları ile öğrencilere sunularak sözlük kullanma sıkıntısı giderilmeye çabalanmıştır. Aynı ünite içindeki örnek cümlelerde ve alıştırmalarda bu kelimeler kullanılarak ayrıca bir çabaya gerek kalmadan kelimelerin ezberlenmesi için uygun ortam oluşturulmuştur.

Yeni bir dil öğrenirken o dilin kültürüne de uyum sağlamak gerekmektedir. Bunun için kitap içerisinde diyaloglara yer verilmiş ve dilbilgisi yapıları gerçek hayattaki kullanımları ile sunulmuştur. Pek çok kitabın aksine; öğrencilerin seviyelerini aşan, sadece detay bilgileri test eden metinler vermek yerine, öğretilen bilgi ile paralel metinler yazılarak öğrencilerin de benzer şekilde kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanmıştır. Formüller halinde cümle yapıları ezberletilmemiş, bunun yerine ayrıntılı açıklamalar ve tekrarlar ile ilk bakışta karmaşık görünen konular basitleştirilmiştir. Her yaş grubuna hitap eden örnekler verilmiş ve kitap hem sınıf ortamında hem de bireysel kullanıma uygun hale getirilmiştir.

Hepsinden de öte İngilizce öğrenmenin sanılanın aksine zor olmadığı anlatılmaya çalışılmıştır.

Kitabı nasıl kullanmalıyız?

Unutmayınız ki İngilizce öğrenmek asla kurallar ezberlemek değildir. İnsanlar ana dillerinde konuşurken akıllarından o dilin kurallarını geçirmezler. Dil bir beceridir, asla öğrenilmez; ancak edinilir. Bu nedenle anahtar nokta “tekrar etmek” olarak karşımıza çıkar. Yılmadan aynı cümleleri tekrar tekrar kurunuz. Er ya da geç cümleleriniz bir davranış haline gelecek ve düşünerek kurulan cümleler olmaktan çıkacaktır. Her konu içindeki kelimeleri ezberlediğinizden emin olunuz. Konu anlatımlarını dikkatle inceledikten sonra alıştırmaları çözünüz ve son olarak “kelime bilgisi” kutularında verilen kelimelerden ve tablolardan yararlanarak o konu kapsamında anlatılan yapıya uygun olarak kendi cümlelerinizi kurunuz. Konuları ayrı birer kavram olarak ezberlemek yerine yeni öğrendiklerinizi eskileri ile birlikte kullanmaya gayret gösteriniz ve en önemlisi sonuçları başka insanlar ile paylaşınız. Unutmayınız ki hata yapmadan dil öğrenmek mümkün değildir. Kendimizi ifade edebildiğimiz sürece başarılı iletişim kurabildiğimizi unutmamalıyız. Kitabımızın sizlere faydalı olması dileklerimizle... 

Onlarca uygulama, program, ses dosyası ve sayısız kitap arasında kaybolmuşsanız ve kafanız allak bullak olmuşsa belki biraz daha sade bir yoldan gitmeyi tercih edebilirsiniz. Çok fazla kaynak kullanmaktansa planlı ve istikrarlı ilerlemek yabancı dil öğrenmenin olmazsa olmazıdır. Bu nedenle sizin için İngilizce'de en çok kullanılan kelimeler için kelime kartları hazırladık ve her kart setini kendi içinde çok kullanılandan az kullanılanılana doğru 4 bölüme ayırdık. Böylece ilk seri:

İngilizcede En Çok Kullanılan İlk 250 Kelime

İngilizcede En Çok Kullanılan İkinci 250 Kelime

İngilizcede En Çok Kullanılan Üçüncü 250 Kelime

İngilizcede En Çok Kullanılan Dördüncü 250 Kelime

olmak üzere dört bölümden oluşuyor ve toplamda en çok kullanılan ilk 1000 İngilizce kelimeyi içeriyor. 

Yabancı dil öğrenirken gramer yapılarını öğrenmekte genellikle çok zorluk yaşamayız, zaman zaman bazı konularda zorlansak da yaptığımız tekrarlarla bu konulara da hâkim oluruz. Bununla birlikte gramer bilgimiz ne kadar iyi olursa olsun kelime bilgimiz yetersiz olduğunda mevcut gramer bilgimizden de yararlanamadığımızı görürüz. Okuduğumuz metinleri ve dinlediğimiz konuşmaları anlayamaz ve konuşamayız. Yabancı dil öğreniminde kelime bilgisini artırmak kaçınılmaz bir gerekliliktir ancak söz konusu kelime haznemizi artırmak olduğunda işlerin gramer çalışmak kadar rahat olmadığını görürüz.

Öğrenilmesi gereken kelimelerin çokluğu, kelimeleri akılda tutamamak ve sürekli unutmak, uzun çalışma süreleri gözümüzü korkutarak çoğunlukla vaz geçmemize neden olur veya çalışmayı daha ileri bir tarihe erteleriz ki bu da vazgeçmenin daha kabul edilebilir bir şeklidir.
İngilizce kelime ezberlemeyi kolaylaştırmak amacıyla sizin için hazırladığımız sette kelimeleri en çok ihtiyaç duyulandan başlayarak öğrenebilmeniz için kullanım yoğunluğuna göre sınıflandırdık.

KELİME LİSTELERİ VE SIRALAMALARI

Bu setteki kelime listeleri oluşturulurken ana dili İngilizce olan ülkelerde gündelik konuşmalarda kelimelerin kullanım frekanslarını, yani kelimelerin gün içerisinde tekrarlanma yoğunluğunu öncelikli olarak baz alan kapsamlı araştırmalardan yararlanılmıştır.

Bazı kelimelerin yazılışları aynı olmasına karşın anlamları farklıdır ve bunlar ayrı kelimeler olarak kabul edilmektedir. Kelime frekansları oluşturulurken de bu doğrultuda aynı bilimsel metodoloji kullanılmıştır. 

Örneğin:

Turn right at the first traffic light.  

İlk trafik ışığından sağa dönün.

Cümlesinde right, sağ (yön, taraf) anlamındayken.

You are right.

Haklısın.

Cümlesinde right, doğru, haklı anlamalarına gelmektedir ve bunlar farklı kelimeler olarak kabul edilmektedir. Biz de sıralamanın bozulmaması için bu iki kelimeyi farklı kelimeler olarak aldık ve farklı anlamları için tekrar yer verdik. 

Bir yerde right: sağ (yön) anlamıyla verilmişken, başka bir noktada right: doğru haklı anlamıyla verildi. Böylelikle kelimelerin önem sıralamasında ciddi değişikliklerin önüne geçilmiş oldu.

-------

DAHA FAZLASI

Şüphesiz kelimeleri öğrenmek için onları ezberlemeye çalışmak yeterli bir yöntem değildir. Ancak başlangıç aşamasında gerekli bir yöntemdir. İlerleyen süreçte kelimelerin okuma ve onları farklı şekillerde (konuşarak, yazarak vs.) kullanma yoluyla pekiştirilmesi gerekmektedir. Pratik olmadığı taktirde bütün yabancı dil çalışmaları yetersiz kalacaktır. Bu bölümün sonunda ayrıca kelime bilginizi artırma ve yabancı dilinizi geliştirme konusunda ek yöntem ve stratejiler bulacaksınız.

------

 (Not: Teknik bir sorun nedeniyle kitap taşınmıştır. Daha önce satın almışsanız "Kitaplarım" bölümünden ulaşabilirsiniz.)

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.