Vreau să pot crede: Cred Doamne! Ajută credinței mele

· Editura România Rațională
Ebook
176
Pages

About this ebook

Când spui român spui creștin.

Legătura profundă dintre spiritul național și tradiția ortodoxă este o realitate ontologică a poporului nostru. Ea constituie pârghia de susținere și promovare a valorilor culturale peste timp și tot­odată garanția unei mărturisiri ortodoxe a Adevărului înomenit. Această continuitate identitară a fost perpetuă în afirmarea poporului român peste veacuri, ca națiune binecuvântată de Dumnezeu, ale cărei valori perene au fost așezate tot timpul sub stindardul credinței creștine.

About the author

Diplome de licenţă, de master şi de doctorat.

Facultăţi de Teologie Ortodoxă; INA; CNAP din cadrul UNAP; IDR; FCRP din cadrul SNSPA., Oradea,

Sibiu, Craiova, Bucureşti şi Tesalonic. (România şi Grecia.)

Teologie; istorie, drept, psiho-pedagogie; economie socială; management public; comunicare,

informaţii şi relaţii publice; geopolitică, geostrategie, siguranţă şi securitate naţională; diplomaţie şi

protocol.


Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.