FASILDAN FASILA-5: FİKİR ATLASI

· Blue Dome Press, Inc
3.3
12 reviews
Ebook
216
Pages
Eligible

About this ebook

“Temel bazı prensiplere riayet esas olmak kaydıyla insanların hareket ve düşünce sahası daraltılmamalıdır. Temel meselelere bağlı olarak, ortaya konan hareketin gidişatıyla alâkalı içtihat edebilecek serbestiyet akla verilebilmelidir. Yeter ki, fikr-i sâbitlere takılı kalıp ısrarcı tavırlar içinde olunmasın.

İnsan, her mesele karşısında hakperestçe hareket ederek gerektiğinde doğru bildiklerinden dahi dönmesini bilebilmelidir. Ebû Hanife Hazretleri’nin, hakperest davranarak, içtihat et­ti­ği me­se­le­lerin yüzde altmışından döndüğü bilinmektedir...”

Ratings and reviews

3.3
12 reviews
Abdullah Talip
November 8, 2020
Kitaplar drm korumali. Kindle da okuyamadiktan sonra ebook anlamini ciddi olarak yitiriyor...
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.